Boeing 737-800BCF

Nejmladší nákladní Boeing


Na setrvalý růst světové nákladní letecké dopravy reagují výrobci letadlové techniky nejen produkcí nových, ale též přestavbami stávajících osobních letadel na nákladní. V této oblasti je iniciativní zejména americký Boeing, který v polovině dubna 2018 dodal zákazníkovi, leasingové společnosti GECAS, první letoun svého zatím nejmladšího nákladního typu 737-800BCF, jehož vývoj byl zahájen 24. února 2016.

Více než dvojnásobný nárůst
Prognózy světové nákladní letecké dopravy předpokládají pro následující dvě dekády stálý meziroční růst o 4,2 procenta. Celkový nálet flotily nákladních letadel by měl v roce 2037 dosáhnout zhruba 584 miliard tunokilometrů (tkm), což ve srovnání s 256 miliardami tkm dosaženými v roce 2017, představuje více než dvojnásobné navýšení.

S předpokládaným růstem logicky souvisí i potřeba vhodné techniky. Světová flotila nákladních letadel by se ve sledovaném období měla rozšířit z dnešních 1870 strojů na 3260 letounů, tedy o více než 70 procent, přičemž plných 1170 letadel budou tvořit stroje přestavěné z osobních modelů. Největší zájem se přitom očekává o stroje střední kategorie, schopné přepravit méně než 45 000 kg nákladu, jejichž celkový podíl na světové flotile by se měl během následujících dvou dekád zvýšit ze současných 37 na 39 procent. I když současná nákladní letadla přepraví něco přes 50 procent celkového objemu leteckého nákladu ročně, přesto představují pouhých osm procent světové flotily proudových dopravních letadel.

Text: Ing. Milan Cvrkal, LHS
Foto: Jan Čadil, Amazon, Boeing, IAI, STAECO

Více se dočtete v časopisu Letectví+kosmonautika 8/2019, který vyšel 31. 7. 2019.

Obsah L+K 8/2019 naleznete - ZDE.

Knižné novinky