Testy prověřující vlastnosti L-39NG

se naplno rozeběhly


Společnost Aero Vodochody Aerospace úspěšně pokračuje v testovací fázi vývoje L-39NG. Na druhém vyrobeném prototypu začaly statické zkoušky ověřující pevnost konstrukce, které provádí Výzkumný a zkušební letecký ústav v Praze. Na prvním letovém prototypu, jenž absolvoval první let 22. prosince 2018, probíhají pozemní vibrační zkoušky a od září bude tento letoun pokračovat v letových testech.

Pozemní vibrační zkoušky na L-39NG, které jsou nezbytné pro další letové testy, realizují pracovníci VZLÚ přímo v Aeru a proběhnou také s instalovanou výzbrojí, budou tak platné i pro Light Attack verzi letounu.

Už letos v říjnu se k letovým zkouškám připojí další, v pořadí čtvrtý vyrobený letoun L-39NG. Třetí vyrobený prototyp bude předán do VZLÚ na únavové zkoušky na konci letošního roku. Kromě těchto čtyř letounů L-39NG má Aero takzvaný Technologický demonstrátor L-39NG, což je letoun L-39CW ovšem nyní s dalšími novými komponenty L-39NG. Tento technologický demonstrátor evidenčního čísla 2626 již absolvoval v rámci vývoje L-39NG přes 40 testovacích letů. Aero upravilo harmonogram dalšího vývoje a následné certifikace nového cvičného letounu L-39NG. Nové načasování vychází z aktualizovaných požadavků zákazníků a jeho cílem je dosáhnout vyšší efektivity celého certifikačního procesu z hlediska nákladů a nároků na administrativní procedury.

Plán certifikace se dočkal vylepšení v podobě vynechání certifikace L-39NG v konfiguraci základního cvičného letounu (Basic Training Configuration) a směřování rovnou k certifikaci ve verzi pokročilého cvičného letoun (Full Trainer), jenž slouží i k taktickému a bojovému výcviku, naplánované na třetí čtvrtletí roku 2020. „Hlavní důvody, které nás ke změně plánu vedly, jsou dva. Konfigurace Full Trainer vyvolala výjimečně silnou odezvu trhu, protože většina našich zákazníků má zájem právě o pokročilý cvičný letoun. Díky nejnovějšímu systému virtuálního výcviku v něm mohou být piloti vystaveni komplexním scénářům vzdušných operací. Druhým důvodem je úspora nákladů sloučením dvou kroků do jednoho,“ sdělil Dieter John, prezident a CEO Aera Vodochody.

„Pro naše jednání s obchodními partnery je posun projektu do další fáze a následné získání mezinárodně uznávané certifikace k letounu L-39NG klíčovým krokem,“ uvedl Jiří Podpěra, prezident společnosti Omnipol, která je strategickým partnerem projektu.

Nový harmonogramu je v souladu původním plánem zahájit dodávky prvních sériových letounů zákazníkům v roce 2020, ovšem ve verzi pokročilého cvičného letounu. Zachovává také další významný milník, kterým je získání certifikace pro vyzbrojenou verzi (tzv. Light Attack) ve třetím čtvrtletí roku 2021.

„Systém virtuálního výcviku (VTS) je spolu s displejem v helmě pilota (Helmet Mounted Display) klíčovou technologií, která mění hru a umožní L-39NG nakročit do nové éry výcviku pilotů,“ dodal Marco Venanzetti, viceprezident Aera Vodochody pro projekt L-39NG. Letové zkoušky VTS začnou nejprve na Technologickém demonstrátoru L-39NG.

Změna v harmonogramu certifikace L-39NG se pomítla do plánu letových zkoušek, které se výrazně urychlí na podzim letošního roku, kdy se do nich zapojí také druhý letový a již předsériový letoun L-39NG s číslem 7004. Vypuštění základní cvičné konfigurace L-39NG nijak neovlivní průběh vývojových a certifikačních zkoušek prováděných na zemi.

Císlo

Typ

Role

7001

prototyp

letové zkoušky, pozemní vibrační zkoušky, zbraňové zkoušky

7002

prototyp

statické zkoušky pevnosti

7003

prototyp

pozemní únavové zkoušky

7004

předsériový letoun

letové zkoušky

2626 

Technologický demonstrátor

letové zkoušky, demonstrace nových technologií

Uvedenému tématu se rovněž věnujeme v srpnovém čísle časopisu L+K, které je právě v prodeji.

Text a video: Aero Vodochody Aerospace /r
Foto: Jan Čadil

Knižné novinky