Přijďte na setkání s organizátory Dnů NATO

Přesně měsíc před letošními Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR, ve středu 21. srpna, pořádá agentura Jagello 2000 tradiční setkání s organizátory akce a všem fanouškům tak nabízíme možnost dozvědět se bližší podrobnosti k nadcházejícímu ročníku či se zeptat na to, co je zajímá.

Ve druhé polovině srpna budou přípravy již ve své finální fázi, u konce by měla být rovněž jednání se všemi účastníky, a tak bude možné hovořit o mnohých aspektech letošního ročníku opravdu dopodrobna.

„Dny NATO děláme pro návštěvníky a fanoušky akce, a komunikace s nimi je pro nás prioritou nejen proto, že i my si z těchto setkání můžeme odnést nové poznatky, které mohou vést ke zkvalitnění akce," uvádí Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, a dodává: „Ke všem tématům navíc není možné se vyjádřit v Knize návštěv či na sociálních sítích, přímá a otevřená diskuze je v tomto nezastupitelná a rádi jim přiblížíme náš pohled, stejně jako si rádi vyslechneme podněty ze strany návštěvníků."

Kromě Zbyňka Pavlačíka a dalších zástupců Jagello 2000 se za organizátory setkání zúčastní i mjr. Michal Daněk z 21. základny taktického letectva Čáslav, který je letovým ředitelem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR.

Setkání se uskuteční ve středu 21. srpna 2019 od 16.00 hodin v novém sídle Jagello 2000 (na adrese Mariánské náměstí 10, Ostrava).

Z důvodu omezené kapacity místnosti pro setkání jsou zájemce o setkání žádáni, aby potvrdili svoji účast nejpozději den předem na mailovou adresu jagello@jagello.org.

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Text: Jagello 2000 /r

Knižné novinky