DV Day v rámci cvičenia Central Hawk 2019

V dňoch 8. až 20. júla 2019 prebieha v Taktickom krídle Sliač výcviková aktivita príslušníkov taktického krídla a 100. letky RAF pod názvom Central Hawk 2019. Aktivita je zameraná na výcvik pilotov taktického letectva v manévrovom vzdušnom boji v rámci spoločnej letovej činnosti.

Dňa 11. júla 2019 sa uskutočnil podľa plánu DV Day, ktorého sa zúčastnil pridelenec obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR plukovník David Catmura, príslušníci 100. letky RAF pod velením plukovníka Dustina Hudsona, zástupca veliteľa Vzdušných síl OS SR brigádny generál Róbert Kleštinec a zástupca veliteľa taktického krídla podplukovník Marián Bukovský.

Úvodné slovo patrilo zástupcovi veliteľa vzdušných síl, ktorý privítal príslušníkov 100. letky RAF na území Slovenskej republiky. Program pokračoval v trenažérovom centre prezentáciou zástupcu veliteľa taktického krídla ohľadom hlavných úloh a poslania Taktického krídla Sliač. Krátku prezentáciu vykonal aj náčelník letovej operačnej skupiny major Ján Kurtík so zameraním na ciele cvičenia Central Hawk 2019 a príslušník 100. letky RAF oboznámil prezentáciou prítomných s činnosťou letky.

Program pokračoval návštevou leteckého simulátora MiG-29. Po nej nasledovala prehliadka leteckej techniky MiG-29, L-39 a Hawk na mieste severného stojiska lietadiel, kde sa zároveň uskutočnilo spoločné fotografovanie. Záverečným bodom tohto dňa bola návšteva budovy výškového vybavenia a zápis do kroniky útvaru.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /r
Foto: Mgr. Martina Černáková

Knižné novinky