Uzávěra hlavní dráhy na ruzyňském letišti

V květnu letošního roku bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací uzavřena hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24 na pražském ruzyňském letišti. Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude probíhat pouze v denní dobu od 8.00 do 18.00 hodin.

V první etapě v období od 10. do 15. 5. 2019 bude letecký provoz probíhat na zkrácené vedlejší dráze 12/30 pouze ve směru na Kladno, a to z důvodu broušení na křížení drah. V druhé etapě, která je naplánovaná na období od 18. do 23. 5. 2019, se bude brousit a opravovat zbytek hlavní dráhy 06/24 a provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30, a to v obou směrech.

V nočních hodinách, tedy od 18.00 do 8.00 hodin, bude provoz převeden zpět na hlavní dráhu. Z důvodu efektivního využití období uzávěry hlavní dráhy, které negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou v tomto období na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce. V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín posunut.

Text a foto: Letiště Praha /red

Knižné novinky