EAC opět ocenil Dny NATO v Ostravě

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR znovu získaly cenu na zasedání European Airshow Council (EAC), organizace sdružující organizátory, účastníky i další subjekty podílející se na pořádání veřejných leteckých akcí. To se letos uskutečnilo v Aténách, odkud zástupci Dnů NATO vezou cenu za 3. místo v kategorii PR a marketingu.

Zasedání EAC se letos konalo již po dvacáté, poprvé v hlavním městě Řecka v prostředí antických památek, kam dorazili představitelé organizací z 26 států. Zástupci Dnů NATO se jej zúčastnili po deváté, přičemž po osmé byla naše akce oceněna za svou propagaci.

„Hlavním účelem zasedání EAC je výměna zkušeností jak mezi organizátory jednotlivých akcí, tak mezi různými profesemi, jež se na akcích podílí, a toto je pro nás tím největším přínosem ze členství v EAC,“ uvádí Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, hlavního organizátora Dnů NATO. „Pokud však naše akce ze zasedání pravidelně vozí ocenění za PR a marketing, zvyšuje to navíc její význam a prestiž v očích našich partnerů a potenciálních účastníků.“

Za zmínku u ocenění udělených na zasedání EAC stojí i cena Ann Award za inovace, již si odnesl Bronco Demo Team. Ten na uplynulém ročníku Dnů NATO stál za provedením shozu symbolických vlčích máků na památku obětí válečných konfliktů a i díky tomu si zasloužil uznání za angažovanost a posilování značky.

Tématem seminářů byly především různé aspekty bezpečnosti na leteckých akcích, protože ta je pro všechny organizátory prvořadá a bohužel ani rok 2018 se neobešel bez nehod. Rovněž zazněly však i příspěvky o marketingu a práci s médii či se představili někteří výjimeční účastníci.

„Nebývalým počinem EAC bylo setkání zástupců 22 evropských vojenských display teamů nadzvukových letadel, pozornost ale zaujal i mimořádný display team Bader’s Bus Company. Ten vznikl na památku Sira Douglese Badera, leteckého esa z druhé světové války, jež měl amputované obě nohy, a tvoří jej piloti se zdravotním postižením. Snaží se tak inspirovat lidi, že nehledě na to, co je v životě potká, neměli by se vzdávat,“ přibližuje Pavlačík.

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Text a foto: Jagello 2000 /r

Knižné novinky