VZLÚ se podílí na vývoji pomocné rakety

pro nový evropský raketový nosič Ariane 6


VZLÚ a MT Aerospace Augsburg (MTA) podepsaly dohodu ohledně vývoje a testování částí pro nový evropský nosič Ariane 6. Spolupráce bude završena pevnostní zkouškou krytu trysky pomocné rakety na tuhá paliva – dílu, na kterém celá raketa před startem stojí. Začátek testování je plánován v prostorách VZLÚ na léto 2019 a potrvá do začátku následujícího roku. První start rakety Ariane 6 je pak naplánován na červenec 2020.

VZLÚ v současné době dokončuje návrh testovacího zařízení, což samo o sobě představuje náročný úkol v oblasti výzkumu a vývoje.

„Zapojení do programu Ariane 6 je pro VZLÚ významnou příležitostí, jak využít dosavadní znalosti z projektů pro Evropskou kosmickou agenturu a zároveň posunout naše zkušenosti výrazně vpřed,“ dodává k projektu jeho vedoucí Radek Lapáček.

Zkušební zařízení musí být schopno simulovat nejenom zatížení krytu trysky pomocné rakety jak na zemi, tak během startu, ale i tuhost okolních konstrukcí – palety odpalovací rampy a kompozitního těla pomocné rakety.

MT Aerospace (MTA) je mezinárodní společnost působící v oblasti letectví a obrany a je také globálním partnerem pro antény a mechatroniku. MTA vyvíjí a vyrábí základní subsystémy pro evropský nosič ARIANE, flotilu letadel Airbus nebo pro vesmírné lodě a satelity. 700 zaměstnanců společnosti pracuje ve střediscích situovaných v Augsburgu a Mainzu (Německo), Cagliari (Itálie), Santiago de Chile a Kourou (Francouzská Guyana).

Text: Výzkumný a zkušební letecký ústav /r
Foto: VZLÚ a ESA

 

Knižné novinky