Konference DOPRAVA 2018+

… dalších 100 let v pohybu


Jako velmi úspěšnou lze podle účastníků hodnotit odbornou konferenci „DOPRAVA 2018+ … dalších 100 let v pohybu“, která se konala u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky v pražském TOP HOTELu Praha ve čtvrtek 11. října 2018. Prostřednictvím panelových diskusí zahrnujících všechna odvětví dopravy bylo dosaženo cíle konference, zejména v oblasti formulování vizí a vývoje české dopravy v budoucnosti.

Konference se zúčastnilo více než sto zástupců všech druhů české dopravy, reprezentantů státní správy a samosprávy, akademické obce nebo dodavatelského průmyslu. Program konference byl rozdělen do čtyř panelů, které se věnovali tématům železniční, vodní, letecké a silniční dopravy, jako samostatný byl včleněn panel pro oblast vzdělávání a inovací v dopravě.

Ve svém úvodním vystoupení význam dopravy připomněl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček a zdůraznil především její legislativní rámec „Díky novele zákona o liniových stavbách budeme stavět rychleji než doposud. Povedla se tak věc, která má v praxi pro českou dopravu obrovský přínos a je úkolem pro český parlament v této legislativní oblasti nadále intenzivně pracovat“.

Ve vztahu k letectví mimo jiné zaznělo:
„Nebudeme čelit pouze vysokému nárůstu letového provozu v našem vzdušném prostoru. Musíme být současně připraveni i na integraci dronů do klasických provozních systémů a tuto výzvu společně s českou státní správou a průmyslem využít jako obchodní příležitost“, Jan Klas, Řízení letového provozu ČR.

„Regionální letiště mají a vždy budou mít nezastupitelný význam v dopravní infrastruktuře krajů. Jde o to najít a realizovat dobrý obchodní model, který bude kombinovat potřebu pravidelné dopravy, charterových letů a cargo letů“, Hana Šmejkalová, Letiště Pardubice.

„Multimodální řetězec je konkurenceschopnější, čím je jednodušší a levnější „poslední míle“, tedy doprava z přístavu k zákazníkovi – důležité je co nejvíce přiblížit podniky vodní dopravě a zlevnit překlad“, Lubomír Fojtů, Ředitelství vodních cest ČR.

„Budoucnost české dopravy i dodavatelského průmyslu bude záviset na kvalitních, vzdělaných a motivovaných lidech. Nejdůležitější je vytváření příležitostí pro jejich další rozvoj, nelze spoléhat na to, že výše platu bude rozhodujícím kritériem“, Viktor Sotona, ERA Pardubice.

Záznam průběhu jednotlivých panelů bude k dispozici na internetových stránkách konference www.doprava2018.cz.

Text a foto: Řízení letového provozu ČR /red

Související článek:
Letiště Praha na konferenci Doprava 2018+

Knižné novinky