NATO cvičenie MACE XIX

Od vstupu Slovenskej republiky do NATO 29. marca 2004 sa jej ozbrojené sily zúčastnili na celom rade cvičení doma i v zahraničí. Do viacerých sa zapojili aj slovenské vzdušné sily. Medzi najväčšie na domácom území patrili cvičenia letectva a síl protivzdušnej obrany MACE XIII 16. – 24. apríla 2012 a MACE XVI 15. – 30. septembra 2014. V dňoch 9. až 27 júla 2018 Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR už po tretí raz zorganizovalo v súčinnosti s Aerospace Capabilities Group 3, NATO Air Force Armaments Group a podskupinou SG/2 pri veliteľstve NATO v Bruseli toto cvičenie pod názvom MACE XIX.

Ciele
Hlavným zámerom cvičenia bolo vykonať spoločné vzdušné operácie s dôrazom na prekonávanie protivzdušnej obrany protivníka a vedenie bojovej činnosti pri intenzívnom rádioelektronickom rušení. Precvičili sa spoločné postupy plánovania a vedenia taktických leteckých operácií a spolupráca medzi jednotlivými zložkami protivzdušnej obrany pri pôsobení letectva proti nim v podmienkach rušenia či spôsoby prekonávania protivzdušnej obrany lietadlami koaličných síl s využitím rôznych profilov letu. Prítomnosť zahraničných jednotiek využili na výcvik aj obsluhy pozemných systémov protivzdušnej obrany a operátori prostriedkov rádiolokačného a rádiotechnického prieskumu. Lietadlá zúčastnených štátov a ich posádky používali najmodernejšie systémy rádioelektronického boja a preverili tak bojové možnosti protilietadlových kompletov a schopnosť operátorov reagovať na použité druhy a spôsoby rušenia.

Priestory
Letecká technika operovala z letiska Sliač. Pozemné prostriedky PVO a prostriedky rušenia boli rozmiestnené v Centre výcviku Lešť a na Leteckej základni Sliač. Vo Zvolene fungovalo koordinačné stredisko letovej činnosti a miesto riadenia letov vo výcvikových priestoroch. Niektoré úlohy sa realizovali v priestoroch Analytického centra NATO.

Text: RNDr. Michal J. Stolár
Foto: autor, Milan Kment, Roman Kment, Armée del Air

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2018, ktorá vyšla 28. augusta 2018.

Obsah ročenky nájdete - TU.

Knižné novinky