Kroky k modernizácii

Aby bolo možné budovať a rozvíjať spôsobilosti ozbrojených síl, ktoré im zaručia náležitú úroveň bojaschopnosti, ale aj dôvery v domácom i medzinárodnom prostredí, je okrem iného nevyhnutné modernizovať výzbroj, techniku, materiál, komunikačné a informačné systémy. Platí to aj v prípade slovenských vzdušných síl a otázka obmeny zastaranej techniky, ktorej ďalšie vylepšovanie už nie je účinné ani úsporné, sa čoraz viac dostáva do popredia. V procese prípravy projektov vyzbrojovania je pritom zámerom nájsť čo najefektívnejšie riešenie pri dodržaní platnej legislatívy a princípu „hodnoty za peniaze“.

Ako uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš počas júnových oficiálnych rokovaní šéfov rezortov obrany 29 členských krajín NATO v Bruseli, Severoatlantická aliancia pozitívne hodnotí skutočnosť, že Slovenská republika postupne zvyšuje výdavky na zabezpečenie obrany a na modernizáciu vojenských síl. Zároveň pred spojencami v Aliancii deklaroval ambíciu Slovenska zvyšovať svoje výdavky na obranu, ktoré by mali v roku 2020 dosiahnuť 1,6 percenta hrubého domáceho produktu a v roku 2024 až dve percentá.

Pre dosiahnutie požadovaných spôsobilostí ozbrojených síl boli na druhom mieste po projektoch sústredených na zvýšenie kvalitatívnych parametrov hlavnej bojovej techniky pozemných síl – na zabezpečenie kriticky nedostatkových spôsobilostí mechanizovanej brigády (v hodnote 1,782 miliardy eur) – stanovené projekty na zvýšenie kvalitatívnych parametrov hlavnej bojovej techniky vzdušných síl (v hodnote 1,662 miliardy eur).

Text: Michal J. Stolár, Ján Begala
Foto: Michal J. Stolár, Miroslav Gyűrösi

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2018, ktorá vyšla 28. augusta 2018.

Obsah ročenky nájdete - TU.

Knižné novinky