Vzdušné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Na začiatok prinášame každoročný stručný prehľad o súčasnej organizačnej štruktúre Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o personálnych zmenách, ku ktorým došlo v priebehu uplynulého roka na niektorých veliteľských a riadiacich postoch.

Veliteľom vzdušných síl je od 14. júla 2017 genmjr. Ing. Ľubomír Svoboda (do funkcie ustanovený dňom 1. augusta 2017). Funkciu jeho zástupcu od roku 2016 vykonáva brig. gen. Ing. Miroslav Lorinc. Veliacim poddôstojníkom je šbnrtm. Bc. Peter Kuka. Na poste náčelníka štábu veliteľstva vzdušných síl plk. Ing. Stanislava Hurčíka vystriedal plk. Ing. Pavol Tököly a ako jeho zástupca naďalej pôsobí plk. Ing. Róbert Kleštinec. Operačný štáb veliteľstva tvorí: odbor plánovania použitia a rozvoja vzdušných síl (náčelník plk. Ing. Peter Baliak), odbor bojovej prípravy (po plk. Ing. Igorovi Brandaburovi odbor prevzal pplk. Ing. Josef Hausner), odbor logistiky (v čase uzávierky funkcia nebola neobsadená, predtým bol náčelníkom plk. Ing. Slavomír Milde), odbor špeciálnych leteckých a technických služieb (náčelník plk. Ing. Vladimír Zastko), sekretariát (náčelníčka kpt. Ing. Jana Daňová), oddelenie bezpečnosti letov (náčelník pplk. Ing. Koloman Bornemisza), vojenský dekanát (plk. ThLic. Marko Trochan a mjr. Mgr. Marek Ignacik, PhD.) a oddelenie vnútorného riadenia (náčelník pplk. Ing. Rastislav Golis).

V štruktúre útvarov podriadených veliteľstvu nedošlo za uplynulý rok k zmenám. Týmito útvarmi sú: Taktické krídlo Sliač, Vrtuľníkové krídlo Prešov, Dopravné krídlo Kuchyňa, Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen a Protilietadlová raketová brigáda Nitra.

Text: RNDr. Michal J. Stolár
Foto: autor

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2018, ktorá vyšla 28. augusta 2018.

Obsah ročenky nájdete - TU.

Knižné novinky