V predaji Ročenka Vzdušných síl OS SR 2018

Na počiatku septembra vyšiel špeciál časopisu Letectví+kosmonautika, pod názvom Vzdušné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky – Ročenka 2018.

Vážení čitatelia,

vyšla už piata ročenka venovaná Vzdušným silám OS SR. Ich príslušníci za uplynulé roky nepretržite zabezpečovali vzdušnú suverenitu Slovenskej republiky v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO, poskytovali leteckú, pátraciu a záchrannú službu, leteckú prepravu osôb a materiálu pre ozbrojené sily, absolvovali viacero ostrých bojových strelieb, zúčastnili sa na desiatkach cvičení vrátane medzinárodných a niektoré z nich aj organizovali, pomáhali obyvateľstvu v rámci domáceho krízového manažmentu a plnili rad ďalších úloh vrátane komplexného zabezpečenia vojenskej operácie OSN na Cypre – UNFICYP. Usilovali sme sa, aby práca profesionálov vzdušných síl nachádzala primeraný odraz na stránkach ročenky vydávanej ako špeciál časopisu Letectví+kosmonautika.

Hoci aj jubilejnú piatu ročenku sme sa snažili zostaviť s podobným zámerom, v niečom je trochu iná. Vychádza totiž v čase 25. výročia existencie novej Slovenskej republiky a výstavby jej ozbrojených síl, a teda aj vzdušných síl. Okrem toho v roku 2018 uplynie aj úctyhodných 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny, vzniku prvej Československej republiky a od sformovania jej vojenského letectva v podobe Leteckého zboru čs. brannej moci. Považovali sme za správne, aby tieto významné jubileá našli odraz na stránkach tejto ročenky. (Dr. Z. Úšela, CSc.)

Publikácia, na ktorú sa nevzťahuje celoročné predplatné 2018, bude vo voľnom predaji dostupná iba vo vybranej sieti špecializovaných predajní.

Jej obsah a náhľady dvojstrán článkov nájdete - TU.

Redakcia L+K

Knižné novinky