Čugujevská liaheň

Výcvik vojenských pilotov na Ukrajine


Počas návštevy Charkova a vojenskej základne Čugujev ležiacej 40 km na východ sme mali možnosť oboznámiť sa s aktuálnym priebehom výcvikového procesu nových ukrajinských vojenských pilotov vzdušných síl, námorného i vojskového letectva na Charkovskej národnej univerzite vzdušných síl a v 203. leteckej výcvikovej brigáde.

Mesto a letisko Čugujev (Čuhujiv) sa nachádza medzi Charkovom (Charkiv) a územím Doneckej uhoľnej panvy (Donbas) na východe Ukrajiny, kde doteraz prebieha protiteroristická operácia. Nachádza sa tak relatívne blízko bojovej línie. Napriek tomu sa na nej koná výcvik s intenzívnou leteckou činnosťou. Hlavným dôvodom, prečo bol výcvik pilotov ozbrojených síl umiestnený na túto základňu, je blízkosť Charkova s viacerými univerzitami a pedagogickými ustanovizňami spojenými s leteckou činnosťou. V Charkove vzniklo už za čias socializmu pred Veľkou vlasteneckou vojnou v roku 1930 stredisko výcviku kádrov pre letecký a v ďalšom období, konkrétne v päťdesiatych rokoch minulého storočia, aj pre kozmický priemysel. Potenciál vedeckého dedičstva udržiavaný pedagogickou komunitou, hlavne skúsenými dlhoročnými profesormi, sa nevyužíva len pri výcviku nových pilotov, ale je celosvetovo žiadaný za hranicami Ukrajiny.

Charkovské letecké univerzity
Národná aerokozmická univerzita „Charkovský letecký ústav“ (Nacionaľnyj aerokosmičnyj universytet „Charkivskyj aviacijnyj instytut“) patrí v Európe medzi niekoľko málo pedagogických ustanovizní, na ktorých sa vyučuje stavba leteckých, raketových a kozmických prostriedkov. Univerzita vznikla v roku 1930 na základe leteckej divízie Charkovského polytechnického inštitútu. V čase Veľkej vlasteneckej vojny bola v rokoch 1941-1944 evakuovaná do Kazane. V roku 1978 dostala univerzita čestný názov po aerodynamikovi M. J. Žukovskom. Do súčasnosti štúdium na nej absolvovalo viac ako 60 000 poslucháčov. Od roku 1992 prešlo univerzitou aj viac ako 1000 zahraničných študentov zo 40 krajín. V súčasnosti na jej fakultách študuje okolo 9500 študentov a viac ako 150 postgraduálnych študentov, medzi nimi aj zahraničných, a to hlavne z južnej a juhovýchodnej Ázie a Čínskej ľudovej republiky.

Text: Alexander Golz, RNDr. Michal J. Stolár
Foto: Alexander Golz

Viac sa dočítate v časopise Letectví+kosmonautika 7/2018, ktorý vyšiel 4. 7. 2018.

Obsah L+K 7/2018 nájdete - TU.

Knižné novinky