Saab predstavil koncept spolupráce

s vedeckými parkmi na Slovensku


Spoločnosť Saab, dodávateľ obranných a bezpečnostných riešení, sa koncom mája aktívne zúčastnila na Konferencii UVP Technicom, jednej z najvýznamnejších konferencií týkajúcich sa vedeckých parkov a výskumných inštitúcií na Slovensku.

Zástupcovia spoločnosti Saab boli pozvaní, aby účastníkom konferencie predstavili dlhodobo preverený koncept spolupráce s vedeckými parkmi a výskumnými inštitúciami. Koncept bol úspešne zavedený okrem iného aj na Slovensku, kde sa vďaka prenosu know-how z najlepšieho švédskeho podnikateľského inkubátora LEAD podarilo vytvoriť vo východoslovenskom kraji špičkový inkubátor – Univerzitné Centrum pre inovácie a technologický transfer Technickej univerzity v Košiciach. Úzka spolupráca sa oficiálne začala začiatkom roku 2015.

Pontus de Laval, Chief Technology Officer spoločnosti Saab, predstavil publiku v Košiciach koncept Triple Helix. Ide o koncept úzkej spolupráce medzi akademickým, privátnym a verejným sektorom, ktorý vedie k zvyšovaniu inovatívnosti a ekonomickému rozvoju. Z pohľadu Saabu by vývoj komplexných vojenských systémov nebol možný bez významných investícií do výskumu a vývoja.

Rovnako dôležitá je aj spolupráca s rôznymi inštitúciami v tomto sektore. Inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja pre svoj rozvoj potrebujú, aby mali „zákazníkov“ pre svoje výsledky. Medzi týmito inštitúciami a ich potenciálnymi zákazníkmi musí existovať synergia. Príležitosti na vytváranie partnerstva medzi vedeckými parkmi a výskumnými inštitúciami momentálne Saab hľadá na Slovensku.

„Spoločnosť Saab je presvedčená o tom, že Slovensko má veľký potenciál v oblasti výskumu a vývoja. Preto na Slovensku aktívne hľadáme možnosti spolupráce s vedeckými parkmi a výskumnými centrami. Veríme, že to je len začiatok mnohých nových výskumných projektov na Slovensku,“ uviedol Pontus de Laval.

Text a foto: Saab /r

Knižné novinky