Půl století od Nové výstavby letiště

Na letošní rok 2018 připadá výročí 100 let od vzniku naší státnosti a současně si připomeneme 50 let od dokončení Nové výstavby letiště Praha-Ruzyně. Na tehdejší dobu, historicky v pořadí II. výstavby, byl její rozsah mimořádný. Slavnostní zahájení provozu nového odbavovacího komplexu se konalo 15. června 1968 za účasti prezidenta republiky Ludvíka Svobody, členů vlády, mnoha domácích a zahraničních hostí i odborníků, kteří vysoce ocenili urbanisticko-architektonické řešení díla i kvalitu provedených prací.

Příprava Nové výstavy byla zahájena v roce 1956, v době uvolňování mezinárodních vztahů, které se postupně promítly do výkonů letiště a v plné míře odhalily kapacitní nedostatky i nepřipravenost letiště na nastupující éru proudových letadel. Kromě nápravy zmíněných nedostatků měla Nová výstavba odstranit provizória z let 1946 až 1948 budovaná v období nejasné perspektivy. Přípravu výstavby tehdy zahájili tři pracovníci Hlavní správy civilního letectví ze studijní skupiny Odboru výstavby letišť v době, kdy došlo k zásadním změnám v organizaci a kompetencích čs. civilního letectví.

Hledá se zastavovací prostor V počátku u rozhodujících orgánů i pracovníků československého civilního letectví, pokud se jednalo o budoucnost naší civilní letecké dopravy, panovala určitá stísněnost a také nebyli příznivě nakloněni vynakládání finančních prostředků na modernizaci a výstavbu ruzyňského letiště. Před Základní výstavbou letiště ve třicátých létech minulého století i v roce 1949 byla k tomu účelu posuzována vhodnost ruzyňského prostoru. Byly zvažovány alternativní lokality, ale konečný výsledek rekognoskace vždy vyzněl v jeho prospěch.

Text: Dipl. Ing. Lubomír Dudáček
Foto: sbírka autora, Jiří Kučírek, ŘLP ČR

Více se dočtete v časopisu Letectví+kosmonautika 6/2018, který vyšel 6. 6. 2018.

Obsah L+K 6/2018 naleznete - ZDE.

Knižné novinky