Uzavření spotterského valu u Kněževsi

Vzhledem k probíhajícímu rozvoji letiště, který si vyžádá nemalé stavební úpravy, dojde v pátek 25. května 2018 k uzavření spotterského valu u severní strany ruzyňského letiště (přístupný z Kněževse).

Důvodem je plánovaná stavba produktovodu a obvodové komunikace. Letiště plánuje dočasně zrušený val přesunout a nahradit valem novým, který by měl vzniknout zhruba do půl roku. Z bezpečnostních důvodů nebude možné po dobu bourání a stavby vyhlídku navštěvovat, jelikož se na místě bude pohybovat těžká technika. Provizorní vyhlídka po dobu stavby zřízena nebude, k pozorování a fotografování letadel proto doporučujeme využít hostivický val, vyhlídkové terasy, střechu OC Šestka, fotoexkurze pořádané Letištěm Praha a stávající otvory pro objektivy v oplocení letiště.

Dlouhodobě Letiště Praha plánuje výstavbu zcela nového valu, který by měl být výrazně větší a komfortnější než stávající vyhlídka v Kněževsi.

Text a foto: Letiště Praha /r

Knižné novinky