Saab je pripravený otvoriť podporné centrum

na Slovensku pre lietadlá Gripen


Pokiaľ Slovensko vyberie ako náhradu za zastarané sovietske lietadlá MiG-29 multifunkčné nadzvukové lietadlá Gripen, plne kompatibilné s vojenskou technikou NATO, je spoločnosť Saab pripravená na Slovensku otvoriť centrum podpory pre lietadlá Gripen (Gripen Support Centre). Navrhované podporné centrum bude mať pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku a vytvorí zhruba 500 vysokokvalifikovaných pracovných miest.

Lietadlá Gripen C/D budú v prevádzke aj po roku 2040 a počas nadchádzajúcich piatich rokov sa flotila stíhacích lietadiel Gripen C/D v Európe môže významne rozrásť. Podporné centrum umožní Slovensku a slovenským vzdušným silám, ako aj ostatným používateľom lietadiel Gripen v regióne, výrazne zvýšiť svoju sebestačnosť v oblasti zabezpečenia dodávok pre systém Gripen v priebehu celého životného cyklu.

Vďaka podpornému centru budú mať slovenské letectvo aj slovenský zbrojný priemysel možnosť vykonávať kvalifikované servisné práce pre celú európsku flotilu lietadiel Gripen.

V prípade akvizície lietadiel Gripen by podporné centrum vygenerovalo pre slovenskú ekonomiku prínos v hodnote presahujúcej 50 % celkovej hodnoty kontraktu, a navyše vytvorilo 500 vysokokvalifikovaných pracovných miest. Spoločnosť Saab už identifikovala príležitosti pre spoluprácu a partnerstvo s množstvom štátnych aj súkromných slovenských spoločností a inštitúcií.

„Slovensko má unikátnu príležitosť získať najmodernejšie stíhacie lietadlo, ktoré je v súčasnosti v plnom operačnom nasadení. Zároveň by Slovensko malo možnosť posilniť svoje zbrojné a letecké podniky zapojením do aktivít podporného centra, ktoré vytvorí nové vysokokvalifikované pracovné miesta v rámci zbrojného priemyslu,“ uviedol Jonas Hjelm, riaditeľ divízie spoločnosti Saab.

Cieľom podporného centra je zapojiť slovenský zbrojný a letecký priemysel do kľúčových oblastí údržby a opráv (Maintenance and Repair and Overhaul – MRO) lietadiel Gripen v priebehu celoživotného cyklu lietadiel.

Saab predpokladá priamu účasť slovenských zbrojných a leteckých podnikov pri vytvorení Centra technickej podpory (Technical Support Office), vrátane kompetencií v oblasti logistiky a údržby, výcviku personálu, údržby lietadiel vrátane ich podsystémov, údržby simulačných a výcvikových systémov, údržby vybavenia pozemnej podpory, a tiež v správe dodávateľského reťazca.

Saab tiež plánuje spoluprácu so slovenským priemyslom tak, aby bol priamo zapojený do výroby a montáže dielov, výroby vybavenia pre simulátory a vybavenia pozemnej podpory.

Zavedenie vysokovýkonného a technicky vyspelého obranného systému Gripen posilní leteckú obranyschopnosť Slovenska a spoločnosť Saab by rada tento proces uľahčila radarovým centrom excelencie, vývojom hardvéru a softvéru pre simulátory, ďalšou podporou schopnosti elektronického boja slovenskej armády, vývojom sieťových systémov štvrtej generácie na plánovanie a hodnotenie misií a optimalizáciu zbraňových systémov a rozvojom digitálnych máp, databáz a s tým spojeného softvéru.

Text: Saab
Foto: Ján Begala

Knižné novinky