Odešel Ing. Petr Materna

V neděli 13. května 2018 zemřel ve věku 76 let pan Ing. Petr Materna, bývalý generální ředitel státního podniku Řízení leteckého provozu ČR. Funkci generálního ředitele zastával v období let 1992 až 2007.

ng. Materna byl absolventem ČVUT, Fakulty elektrotechnické. V létech 1981 až 1982 absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole dopravní v Žilině se zaměřením na provoz a ekonomiku zabezpečovací letecké techniky.

Do podniku nastoupil v roce 1973 jako provozní inženýr pro radionavigace.

Byl zakladatelem a prvním prezidentem CANSO a od roku 2002 čestným členem ATCA.

Text a foto: Řízení leteckého provozu ČR /red

Knižné novinky