Poďakovanie príslušníkom VzS OS SR za plnenie úloh

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim včera v poobedňajších hodinách navštívil v sprievode veliteľa vzdušných síl generálmajora Ľubomíra Svobodu veliteľstvo vzdušných síl vo Zvolene.

Dôvodom jeho návštevy bolo poďakovať sa príslušníkom VzS sa kvalitne a zodpovedne vykonanú prácu počas jeho pôsobenia vo funkcii NGŠ OS SR. Generál Maxim ocenil útvary – Dopravné krídlo Kuchyňa, Krídlo velenia riadenia a prieskumu Zvolen, Taktické krídlo Sliač ako aj veliteľstvo VzS plaketou k 25. výročiu vzniku OS SR. Pamätným krížom náčelníka generálneho štábu za príkladné plnenie služobných povinností a odznakom NGŠ OS SR boli ocenení vybraní funkcionári VzS OS SR.

Generálmajor Ľubomír Svoboda v závere návštevy poďakoval náčelníkovi GŠ OS SR za jeho podporu a ústretovosť vzdušným silám a v mene príslušníkov veliteľstva VzS mu odovzdal pilotnú blúzu. Velitelia útvarov vzdušných síl spoločne odovzdali generálovi Maximovi pamätnú plaketu.

Text: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r
Foto: rtn. Miroslava Indrová

Knižné novinky