Príslušníci vojenských hasičských jednotiek

na výcviku v britskom Manstone


V dňoch 26. 2. až 2. 3. 2018 vykonávali príslušníci vojenských hasičských jednotiek (VHJ) Taktického krídla Sliač, Dopravného krídla Kuchyňa a Vrtuľníkového krídla Prešov výcvik hasičských spôsobilostí vo výcvikovom centre v Defence Fire Training & Development centre v Manstone, Kent, Anglicko.

Cieľom výcviku bolo prehĺbiť si teoretické a najmä praktické hasičské zručnosti na rôznych typoch leteckej techniky. Počas výcviku boli simulované rôzne situácie s reálnym požiarom jednotlivých častí lietadla a následná záchrana posádky. Výcvik v Manstone mal pre príslušníkov VHJ veľký význam, pretože zásah a likvidáciu požiaru vykonávajú priamo na reálnej leteckej technike.

Príslušníci VHJ boli na výcvik vyslaní na základe vzájomnej spolupráce a pozvánky britskej ambasády. V záujme príslušníkov veliteľstva VzS bude rozvoj spolupráce s britskou stranou a vyslanie ďalších príslušníkov VHJ do výcvikového centra, čo bude prínosom pre výstavbu NC 2013, A 2401 (CFR Modul).

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ján Leško, veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky