Zimná údržba v Bratislave je teraz intenzívnejšia

Spolu o 832 445 m2 prevádzkových plôch Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa v týchto dňoch intenzívnejšie stará 27 technikov zimnej údržby. V období snehových zrážok majú na starosti fúkanie, zametanie, pluhovanie, frézovanie či posyp letiskových dráh.

Neoddeliteľnou súčasťou celého procesu je aktívna a odborná komunikácia so zamestnancami letiskového dispečingu, ktorí v pravidelných intervaloch špeciálnou technikou vykonávajú merania klzkosti povrchu vzletových a pristávacích dráh a tým posudzujú prevádzkyschopnosť letiska. Letiskový dispečing publikuje podrobné informácie o stave vzletových a pristávacích dráh pre jednotlivé posádky lietadiel.

Letisko disponuje desiatkou kusov špeciálnej letiskovej mobilnej techniky, ktorá sa najmä v období výdatných snehových zrážok používa na starostlivosť o prevádzkové plochy letiska s celkovou výmerou 832 445 m2. K dispozícii sú letiskové zametače, ťahače, snehové frézy, sypače, postrekovač či traktory. Letisko vďaka nim zabezpečuje čistenie dvoch vzletovo-pristávacích dráh 13-31 a 04-22, rolovacích dráh A, B, C, D, F, G, GG, čistenie vybavovacích plôch, vnútorných, objazdových a iných prístupových komunikácií.

Na odnámrazovanie prevádzkových plôch má Letisko M. R. Štefánika k dispozícii 32 ton močoviny, 60 ton Transheatu a 450 kg technickej soli.

Zimná prevádzka na bratislavskom letisku sa začala v polovici novembra a potrvá predbežne do konca marca 2017.

Starostlivosť o dráhový systém letiska
Za bezpečnosť, kvalitu a včasnosť zásahu na letových prevádzkových plochách zodpovedá technik zimnej údržby, ktorý priamo riadi činnosť vodičov na ploche a ktorý rozhoduje o najvhodnejšej technológii čistenia a odmrazovania plôch v závislosti od aktuálneho počasia, jeho avizovaného vývoja a plánu letov. Aby nedošlo k poškodeniu pozemných svetelných a rádionavigačných zariadení, musí aplikovať vybrané postupy sypania, frézovania a pluhovania veľmi citlivo a so správnym nastavením techniky.

Odmrazovanie lietadiel
Odmrazovanie lietadiel poskytujú leteckým dopravcom špeciálne školení zamestnanci Letiska Bratislava na vyžiadanie kapitána lietadla, ak teplota vzduchu obvykle poklesne pod 3 stupne nad nulou v kombinácii zo zvýšenou vlhkosťou vzduchu. V týchto prípadoch vznikajú meteorologické javy ako inovať, mrznúca hmla a mrznúci dážď, ktoré môžu zvýšiť hmotnosť lietadla až o niekoľko stoviek kilogramov a zároveň tak zmeniť jeho aerodynamické vlastnosti. V prvej fáze odmrazovania sa používa zmes odmrazovacej kvapaliny s teplou vodou, pričom jej prúdom je lietadlo zbavené námrazy a snehu (tzv. „de-icing“ lietadla), v druhej fáze prebieha postrek lietadla protinámrazovou kvapalinou, ktorá slúži ako prevencia pred tvorbou ďalšej námrazy. V oboch prípadoch je kvapalina následne odsávaná špeciálnym zariadením.

Text a foto: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava

Knižné novinky