CSAT zavedla Safety Management System

Czech Airlines Technics (CSAT), dceřiná společnost Českého Aeroholdingu poskytující služby v oblasti údržby a oprav letadel, se rozhodla dobrovolně zavést systém řízení provozní bezpečnosti, tzv. Safety Management System (SMS).

Současná legislativa platná pro organizace údržby letadel v Evropě (EU nařízení č. 1321/2014, Part-145) zavedení prvků SMS zatím nevyžaduje. Vedení CSAT se pro dobrovolné zavedení rozhodlo, aby se zvýšila úroveň provozní bezpečnosti ve společnosti a vyhovělo se tak stále vyšším požadavkům zákazníků kladených na bezpečnost. Zároveň dojde i ke zlepšení provozních podmínek a zvýší se konkurenceschopnost firmy na trhu. První prvky SMS se do provozu společnosti začleňovaly postupně již od roku 2016.

Safety Management System je balíčkem procesů pro řízení provozně-bezpečnostních rizik a postupně se zavedl napříč celou organizací. Hlavním cílem SMS je neustálé zdokonalování provozní bezpečnosti a zlepšování procesů tak, aby se předcházelo mimořádným událostem jak během údržby letadel, ale i v celém letectví.

„Vedení společnosti Czech Airlines Technics si uvědomuje důležitost provozní bezpečnosti a díky zavedení Safety Management Systému získáme další konkurenční výhodu na trhu. Naše oddělení Safety má maximální podporu při zavádění nových procesů a zlepšování těch stávajících,“ uvedl Pavel Haleš, předseda představenstva Czech Airlines Technics.

V létech 2016 a 2017 již probíhaly formální přípravy na zavedení SMS v CSAT a došlo k začlenění prvních prvků SMS do již existujících i nových procesů ve firmě tak, aby jich bylo co nejvíce aplikováno do konce roku 2017. Zaměstnanci CSAT byli postupně proškoleni z principů SMS a vyplývajících odpovědností, a to především veškerý technický personál, vedoucí týmů i management společnosti.

„Zavádění systému řízení provozní bezpečnosti v tak velké organizaci je rozsáhlý a náročný proces, často trvá i několik let. Výhodou toho, že jsme ho zavedli dobrovolně, je pozitivní a aktivní přístup v rámci firmy. Chceme, aby vše fungovalo, a proto vynakládáme úsilí i prostředky na to, abychom SMS využili jako nástroj na každodenní zvyšování úrovně safety a budování kultury bezpečnosti. Naším hlavním cílem je, aby byly na konci roku 2018 vidět první pozitivní výsledky,“ okomentovala Katarína Szentkeresztiová, Safety Manager v Czech Airlines Technics.

I když se jednalo o dobrovolné zavedení systému provozní bezpečnosti, od 1. ledna 2018 se veškeré zavedené SMS procesy vyžadují a jejich uplatňování se bude pravidelně kontrolovat.

„Na konci loňského roku provedli auditoři bezpečnosti společnosti Letiště Praha (která je stejně jako Czech Airlines Technics součástí skupiny Český Aeroholding) první audit systému řízení provozní bezpečnosti v CSAT. Jeho výsledky potvrdily, že se jeho zavádění nachází v pokročilé fázi a procesy byly nastaveny pečlivě, zodpovědně a odborně vysoce kvalifikovanou prací našich zaměstnanců, kteří se na zavedení podíleli,“ dodala Szentkeresztiová.

Od letošního roku bude systém v CSAT interně auditován jednou ročně v souladu s mezinárodními požadavky Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a aby se mohly veškeré procesy neustále zlepšovat.

Safety Management System (SMS)
SMS představuje aktivní a systematický přístup k otázkám provozní bezpečnosti a jeho účelem je cíleně a systematicky zvyšovat bezpečnost. Znamená to aktivně vyhledávat potenciální rizika a minimalizovat rizika již identifikovaná, která by mohla vést ke zranění osob nebo poškození majetku. Používají se k tomu metody prediktivní (safety studie), proaktivní (audity a inspekce) a reaktivní (šetření příčin událostí).

Na letectví je velmi cenné to, že do nejmenších podrobností analyzuje příčiny každé negativní události, umí se z nich poučit a snížit riziko dalšího opakování. Příčiny vzniku událostí nikdy nejsou jednoduché a ještě méně často je tato příčina jediná. V 99,9 % případů k události vede řada drobných pochybení a nedostatků, z nichž ani jediný by sám o sobě nehodu nezpůsobil. Jedná se o drobnosti, které máme denně na očích, či chybičky, které denně děláme. Pokud by Safety Management System nefungoval tak jak má, jednoho dne by se tyto drobnosti mohly seřadit do řetězu a vyústit v katastrofu.

Text a foto: Czech Airlines Technics /red

Knižné novinky