Travel Service získá kontrolu nad ČSA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů Travel Service, a.s. a České aerolinie a.s.

V rámci povolované transakce navýší společnost Travel Service její akciový podíl na základním kapitálu Českých aerolinií a získá možnost uvedenou společnost výlučně kontrolovat.

Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Text: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže /red
Foto: Jiří Kučírek

Knižné novinky