Emirates uskutečnily klíčový ověřovací let

na 100% udržitelné letecké palivo


Společnost Emirates uskutečnila první ukázkový let letounu Boeing 777-300ER, jehož jeden z motorů byl poháněn 100% palivem SAF (Sustainable Aviation Fuel). Let odstartoval z mezinárodního letiště v Dubaji a pod velením kapitána Faliho Vajifdara a kapitána Chálida Násira Akrama letěl více než hodinu nad dubajským pobřežím.

Demonstrační let s pohonem SAF má zvláštní význam v době, kdy Spojené arabské emiráty (SAE) vyhlašují rok 2023 „rokem udržitelnosti“. Tento rok bude ukázkou odhodlání SAE hledat inovativní řešení výzev, jako je energetika, změna klimatu a další otázky související s udržitelností. Let podporuje společné úsilí průmyslu umožnit v budoucnu 100% létání s palivem SAF a přispět k dosažení cílů SAE v oblasti udržitelnosti.

Demonstrační let společnosti Emirates, první na Blízkém východě a v severní Africe, který je poháněn 100% SAF, podporuje širší úsilí o snížení emisí CO2 během životního cyklu. Lety také pomohou zdokonalit návod pro budoucí demonstrace SAF a podpoří budoucí certifikaci, kdy bude pro letadla schváleno 100% palivo SAF. V současné době je SAF schváleno pro použití ve všech letadlech, ale pouze v maximálně 50% směsi s konvenčním leteckým palivem.

Společnost Emirates spolupracovala s partnery GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste a Virent na nákupu a vývoji směsi SAF, která přesně kopíruje vlastnosti běžného leteckého paliva. U každého směsného poměru byla provedena řada měření chemických a fyzikálních vlastností paliva. Po mnoha laboratorních testech a přísných zkouškách dospěli k poměru směsi, který odrážel vlastnosti leteckého paliva. Směs se skládala z osmnácti tun SAF složeného z HEFA-SPK dodaného společností Neste (hydrozpracované estery, mastné kyseliny a syntetický parafinický petrolej) a HDO-SAK od společnosti Virent (hydrodeoxygenovaný syntetizovaný aromatický petrolej). Jeden motor GE90 byl tak zásobován 100% SAF a druhý konvenčním leteckým palivem.

Zkušební let dále prokázal kompatibilitu speciálně namíchaného SAF jako bezpečného a spolehlivého zdroje paliva. Slibný výsledek této iniciativy rovněž doplňuje soubor průmyslových údajů a výzkumů týkajících se směsí SAF ve vyšších poměrech, což připravuje půdu pro standardizaci a budoucí schválení 100% kapalného SAF jako náhrady leteckého paliva, tedy výrazně nad současným limitem 50 % směsi.

Emirates se zavázala podporovat iniciativy napomáhající minimalizovat emise CO2. Letecká společnost již učinila velké pokroky v oblasti úspory paliva a také v rámci svého provozu. Emirates dále podporuje společný závazek IATA dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí a zkoumá možnosti zvýšení provozní palivové účinnosti, SAF, nízkouhlíkových leteckých paliv (LCAF) a obnovitelné energie.

Aerolinka již realizuje komplexní program palivové účinnosti, který aktivně zkoumá a zavádí způsoby, jak snížit zbytečné spalování paliva a emise všude tam, kde je to provozně možné. Mezi nejvýznamnější iniciativy programu patří provozování „flex tracků“ neboli flexibilních tras – jedná se o spolupráci s poskytovateli letových navigačních služeb s cílem vytvořit pro každý let co nejefektivnější letový pán. Tyto snahy probíhají od roku 2003 a společnost Emirates spolupracuje s IATA na rozšíření tohoto systému trasování po celém světě jako standardního provozního postupu všude tam, kde je to možné.

První let Emirates poháněný SAF ve směsi s leteckým palivem se uskutečnil v roce 2017, a to z letiště Chicago O'Hare letadlem Boeing 777. V roce 2020 obdržela svou první dodávku také letadlo A380 poháněné SAF a v tom samém roce společnost také zajistila 32 tun SAF pro své lety ze Stockholmu.

Text a foto: Emirates /red

Knižné novinky