Maďarsko sa pripojí k ČR a Poľsku a zapojí sa

do ochrany vzdušného priestoru Slovenska


Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v rámci svojej zahraničnej pracovnej cesty do Maďarska absolvoval v Budapešti rokovanie s ministrom obrany Maďarska Kristófom Szalay-Bobrovniczkým. Hlavnými témami boli aktuálne otázky bezpečnostnej a obrannej politiky, situácia na Ukrajine i ďalšie možnosti spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny vrátane ochrany vzdušného priestoru SR.

„Potvrdili sme dnes záujem maďarskej strany a záujem a vďačnosť slovenskej strany za to, že Maďarsko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru Slovenska. Po zapojení Poľska a Česka do tejto iniciatívy a deklarovaní záujmu Maďarska pripojiť sa k tejto spolupráci budú po podpísaní príslušných dokumentov chrániť slovenské nebo aj maďarské vzdušné sily. Vznikne tak reálny vyšehradský projekt, ktorý preukazuje dôležitosť V4 ako významnej platformy pre spoluprácu našich krajín. Ide o pozitívny krok, ktorý bude z vojenského i politického hľadiska pre všetkých zúčastnených pridanou hodnotou,“ uviedol minister Naď. Priblížil, že zámerom je podpísať spoločnú politickú deklaráciu o ochrane vzdušného priestoru Slovenska na stretnutí ministrov obrany V4 v júni 2023. Dovtedy experti slovenského rezortu obrany sfinalizujú znenie technickej dohody upravujúcej všeobecné a praktické aspekty tejto spolupráce.

So svojím náprotivkom minister Naď hovoril aj o situácii na Ukrajine, aktuálnych transatlantických procesoch, ako aj o bezpečnostnej situácii na západnom Balkáne. Okrem toho dvojica spoločne zdieľala skúsenosti z napredovania modernizácie ozbrojených síl v oboch krajinách i z fungovania aliančných bojových zoskupení, ktoré v reakcii na ruskú agresiu vznikli na území SR i na území Maďarska. Súčasťou diskusie však boli aj témy obrannej spolupráce v rámci zoskupenia krajín V4, ktorému SR predsedá do 30. júna 2023. Minister Naď v tejto súvislosti ocenil dobrú úroveň spolupráce s Maďarskom na najviditeľnejšom spoločnom projekte - Bojovej skupine EÚ krajín V4, ktorá je v pohotovosti v prvej polovici roku 2023.

Text: Ministerstvo obrany SR /r
Foto: Honvédelmi Minisztérium

Knižné novinky