Firma Toseda dodává do evropských družic

tepelné vodivé systémy


Společnost Toseda vyvinula v rámci ESA programu Neosat v létech 2017-2022 celkem 4 typy tepelně vodivých materiálů určených pro odvod nežádoucího tepla generovaného elektronickými jednotkami nebo bateriemi, kterými jsou osazeny satelity.

Tyto nové materiály byly v závislosti na určené aplikaci formulovány jako elektricky vodivé a elektricky nevodivé systémy a jsou dostupné ve formě elastomerních folií a past. V rámci projektu bylo dosaženo vysoké technologické úrovně 7 a nově vyvinuté systémy Toseda splnily všechny požadavky letové kvalifikace. Průmyslové ověření bylo uskutečněno ve spolupráci s klíčovým výrobcem satelitů, francouzským Thales Alenia Space. Letos v dubnu proběhl v Toseda úspěšně audit výroby těchto tepelně vodivých materiálů velkým výrobcem satelitů.

V porovnání s komerčními referenčními systémy dosahují Toseda materiály výrazně vyšších tepelných vodivostí, poskytují mnohem lepší přilnavost k substrátům a nižší relaxaci při tlakovém zatížení. Elektricky nevodivý typ tepelně vodivé pasty navíc nevykazuje nežádoucí separaci fází, která je typická u komerčních systémů. Toseda tepelně vodivé materiály jsou proto mnohem účinnější, usnadňují jejich aplikaci a minimalizují riziko selhání nebo poškození baterií a elektronických jednotek satelitů.

Od druhé poloviny 2022 započal Thales Alenia Space postupnou náhradu dosavadně používané komerční tepelně vodivé pasty za elektricky nevodivý typ pasty 4SPACE Toseda® Paste 149-3 vyvinutý společností Toseda. Tepelně vodivé materiály vyvinuté společností Toseda jsou pro kosmický průmysl atraktivní nejen díky unikátním vlastnostem, ale také konkurenční ceně. Dalšími výrobci satelitů, kteří projevili zájem o tyto nové materiály, jsou britský Airbus, švýcarská společnost APCO Technologies nebo kanadský MDA. V oblasti vývoje speciálních polymerních a nanokompozitních materiálů se bezesporu jedná o obrovský úspěch nejen pro společnost Toseda, ale i pro český kosmický průmysl.

Díky unikátním vlastnostem lze předpokládat, že vyvinuté tepelně vodivé materiály naleznou velmi široké uplatnění nejen v kosmickém průmyslu, ale také v řadě dalších průmyslových odvětvích zahrnujících elektroniku, letectví, automotive apod.

Text: Patrik Zapletal, Czech Space Portal /r
Foto: Toseda

Knižné novinky