Avinor si opět vybral české CANI

Už podruhé zvítězily kvality výcvikového střediska Czech Air Navigation Institute (CANI) ve výběrovém řízení na dodavatele výcviku řídících letového provozu pro norského poskytovatele letových provozních služeb společnost Avinor. První smlouva byla s tímto zákazníkem uzavřena v roce 2018 a to na tři roky s možností opce na další 1 + 1 rok. S ohledem na spokojenost norské strany s kvalitou poskytovaného výcviku byla tato opce využita.

Další výběrové řízení bylo proto vyhlášeno až v roce 2022 a celkem se do něj přihlásilo sedm účastníků. Do užšího kola postoupily tři společnosti poskytující výcvikové služby. Podnik prostřednictvím CANI byl od samého počátku favoritem a to především s ohledem na pozitivní reputaci, kterou si díky předchozím úspěšně zakončeným kurzům u norských partnerů vybudoval.

„Jsem rád, že si norští kolegové opět vybrali naše výcvikové středisko, které dlouhodobě představuje v Evropě konkurenceschopného a silného hráče na trhu výcviku leteckého personálu. Jako hlavní důvod svého rozhodnutí norská strana uvedla především nejvyšší kvalitu poskytovaného výcviku, což pro nás představuje současně i velkou výzvu do dalších let. A to i s ohledem na to, že si v roce 2023 připomínáme 40. výročí zahájení prvního výcviku řídících letového provozu v rámci našeho výcvikového střediska,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel podniku Ing. Jan Klas.

Nová smlouva je koncipována rámcově, kdy Avinor každý rok upřesňuje počet studentů na daný školní rok. Přibližný počet účastníků kurzů během jednoho roku se pohybuje v rozmezí deset až dvacet studentů. Výcvik je rozdělen do tří fází. První je společná základní část výcviku po níž následující kvalifikační fáze. Ta se dělí na dvě skupiny podle finální provozního zaměření a působení jednotlivých studentů. První skupina norských řídících letového provozu – žáků zahájí svůj výcvik v Praze podle harmonogramu v září 2023.

Text a foto: Řízení letového provozu ČR /r

Knižné novinky