Taktické létání s „Casou“

Páteří transportního letectva Vzdušných sil AČR je šest letounů Airbus C-295M/MW známých rovněž jako „Casa“. Posádky s nimi kromě standardní přepravy trénují a plní také široké spektrum taktických úkolů a jsou připraveny i na nasazení v bojových podmínkách. V roce 2022 se zapojily do několika velkých mezinárodních cvičení doma i v zahraničí a také do dvou zahraničních misí v Africe.

Pojmem taktické létání v případě transportního letectva označujeme soubor všech postupů a schopností, jež lze uplatnit při podpoře vlastních ozbrojených sil v bojových podmínkách a oblastech se zvýšeným rizikem ohrožení, tedy nad rámec běžných přepravních letů z bodu A do bodu B v mírových podmínkách. České vzdušné síly se však těmto úkolům v minulosti věnovaly jen velmi omezeně, a to jak z kapacitních důvodů, tak i s ohledem na limitované možnosti starých transportních letounů Antonov An-26, provozovaných do roku 2011.

K významnějšímu posunu došlo až kolem roku 2005, kdy 24. základna dopravního letectva v Praze-Kbelích navázala bližší spolupráci s francouzským letectvem. „V rámci aliančního programu Squadron Exchange mohly posádky našich An-26 společně cvičit s francouzskými letouny Transall C-160 nad naším územím i ve Francii. Tím jsme získali základ, na němž jsme začali tvořit vlastní dokumenty a postupy pro plnění taktických úkolů,“ vzpomíná plukovník Milan Laniak, zástupce velitele 24. základny dopravního letectva, který se tehdy podílel na nastartování celého procesu.

Text: Tomáš Soušek
Foto: Autor, Jan Čadil, 24. zDL

Více se dočtete v Ročence Vzdušných sil Armády České republiky 2022, která vyšla 30. listopadu 2022.

Obsah ročenky naleznete - ZDE.

Knižné novinky