Vojskové zkoušky 3D radiolokátoru MADR

byly prodlouženy do začátku příštího roku


Vojskové zkoušky 3D radiolokátoru MADR byly prodlouženy do začátku roku 2023. Prodloužení je nezbytné kvůli zajištění všech nezbytných podkladů od dodavatele, vysoké složitosti zavedení nového systému a nutnosti kompletně vyškolit vojáky, kteří budou MADR používat. Samotné testy však probíhají podle všech zásad a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by radiolokátory MADR nesplňovaly požadavky Armády ČR.

„Dokončení celého projektu ani postupná náhrada starých ruských radiolokátorů za moderní tento posun nijak neohrožuje,“ říká ředitel sekce rozvoje sil MO ČR, brigádní generál Petr Milčický.

„Nadále počítáme s postupným nasazováním 3D radiolokátorů MADR v roce 2023 tak, aby bylo dosaženo operačních schopností k plnění úkolů NATINAMDS a NaPoSy PVO ČR (pozn.: NATO integrovaná protivzdušná a protiraketová obrana a Národní posilovací systém protivzdušné obrany ČR) nejpozději do konce příštího roku. Rovněž počítáme s naplněním národního závazku vůči NATO v rámci Capablity Targets 2021,“ dodává Milčický.

V této době tým odborníků složený ze zástupců dodavatele (tj. izraelského ministerstva obrany a hlavního poddodavatele Elta Systems) i zástupců AČR, státního podniku VTÚ, společnosti Ales a specialistů 26. pVŘPz odstraňuje s velkým nasazením veškeré technické těžkosti a hledá řešení, která urychlí zavedení technologie 3D radiolokátorů MADR do AČR. Tímto procesem se rovněž zdokonalují dovednosti technického personálu AČR, který bude tuto vysoce sofistikovanou techniku obsluhovat.

„Na tomto projektu je dobře vidět komplexnost a složitost problematiky procesu zavádění nejmodernější technologie do prostředí AČR, které bylo dlouhodobě podfinancováno a morálně i technologicky zastaralo,“ říká náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR Lubor Koudelka a dodává, že projekt MADR „prošlape“ cestu jiným projektům, které se v současnosti připravují, a zrychlí tak nejen integraci do informačních systémů, ale také zavádění nejmodernějších technologií do AČR.

Text a ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR /r

Knižné novinky