Piloti si zaslúžia kvalitných technikov

Pre plnenie úloh potrebných na zabezpečenie nepretržitej ochrany a obrany nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci integrovanej ochrany vzdušného priestoru Aliancie (NATINAMDS - NATO) je nutné splniť mnoho faktorov. V prvom rade však stíhači Taktického krídla genmjr. Otta Smika v Sliači potrebujú schopné stíhacie lietadlo, o čo sa starajú aj špecialisti Technickej letky opráv a predpísaných prác (TLOPP) pod vedením majora Jozefa Knopa.

Noty pre špecialistov
Pre zachovanie prevádzkyschopného stavu strojov je potrebné urobiť veľa, pritom dôsledne, v stanovenej postupnosti, v určenom takte. Ale tak ako orchestru pomáhajú noty, personálu technickej letky slúžia príslušné predpisy, stanovené zásady i nepísané pravidlá. Takéto „noty“ platia pre každú z desiatky špecializovaných skupín technickej letky, t. j.: drak - motor, elektrické a špeciálne vybavenie, záchranné prostriedky, letecká a raketová výzbroj, rádiové a rádiotechnické vybavenie, technické a prevádzkové zabezpečenie, kontrolná a overovacia skupina, skupina zameriavačov S-31, skupina podpory letových činností a skupina prípravy raketovej výzbroje. Poslaním odborníkov týchto špecializovaných skupín TLOPP je vykonávať na lietadlách MiG-29 predpísané práce po 200, 400 a 600 hodinách prevádzky, odstraňovať poruchy a zabezpečovať kontrolné overovacie práce po 1000 hodinách.

Text: Roman Kment, Ján Begala
Foto: Roman Kment, Michal Stolár

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2017, ktorá vyšla 11. septembra 2017.

Obsah ročenky nájdete - TU.

Knižné novinky