Rozlúčka s odchádzajúcimi príslušníkmi 46. krídla

V stredu 29. júna 2022 sa v priestoroch 46. krídla Kuchyňa uskutočnil nástup pri príležitosti odchodu dlhoročných kolegov. Hlavný inžinier 46. k podplukovník Norbert Čuba a veliaci poddôstojník práporu zabezpečenia leteckej prevádzky nadrotmajster Stanislav Timčo patrili medzi najskúsenejších príslušníkov, ktorí si svoje služobné povinnosti plnili vždy na vysokej úrovni.

Veliteľ 46. k im poďakoval za odvedenú prácu v prospech letiska Kuchyňa a odovzdal im pamätné kríže náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky III. stupňa. Pri tejto príležitosti bol taktiež vykonaný prelet leteckej techniky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: čat. Pavol Bujala /red
Foto: npor. Mgr. Natália Mišeková, 46. krídlo Kuchyňa, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky