Náměšťští opět cvičili s libereckými chemiky

Ve dnech 20. až 24. června 2022 probíhalo na vrtulníkové základně vojenské cvičení roty bojového zabezpečení aktivní zálohy 225. letky bojového zabezpečení. Jednalo se již o druhé cvičení aktivní zálohy, které bylo zaměřeno na ochranu proti zbraním hromadného ničení.

Cvičení probíhalo pod vedením příslušníků 8. roty chemické ochrany z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Zaměstnání bylo zaměřeno k metodickému a praktickému procvičení výstavby místa dekontaminace osob a techniky a na provádění radiačního a chemického průzkumu s nejmodernější technikou. Zároveň mělo družstvo radiačního a chemického průzkumu z roty ochrany 225. lbz možnost seznámit se s lehkými obrněnými vozidly S-LOV-CBRN a LOV- CBRN II, která jsou v současné době zařazována ke všem chemickým jednotkám.

„Jako největší přínos tohoto výcviku spatřuji v navázání kvalitní a intenzivní spolupráce s jednotkou 8. rcho. Tato součinnost jednoznačně rozvíjí zejména četu chemické ochrany AZ u 22. základny vrtulníkového letectva, a to především díky možnostem provádět výcvik s nejmodernější technikou AČR a cvičit s vojáky z povolání v chemické odbornosti." Zhodnotil týdenní spolupráci s libereckými chemiky velitel náměšťské roty bojového zabezpečení AZ.

- Liberecký 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany je jediný specializovaný útvar Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám.

- Zabezpečuje radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek i varování o napadení zbraněmi hromadného ničení a úniku jiných toxických látek. Provádí dekontaminaci techniky, materiálu, terénu a terénních objektů, dekontaminaci a hygienickou očistu osob.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Ing. Štěpánka Tříletá, 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou /r

Knižné novinky