První bombardér B-71 v Československu

Bombardovací letoun Avia B-71 patřil mezi nejmodernější stroje československého letectva před druhou světovou válkou. V loňském roce o procesu jeho pořízení a následné krátké vojenské službě vyšla obsáhlá kniha, detailně mapující tuto kapitolu naší letecké historie. Její autor nyní přidává další, dosud nepublikované, avšak velmi zajímavé informace týkající se převzetí prvního letounu v Sovětském svazu a jeho velmi náročného přeletu do Československa na jaře roku 1937.

Autorovi se do rukou dostaly vzpomínky bývalého příslušníka československého letectva Václava Hladíka, které sepsal v březnu 1988 ve věku 79 let. Sloužil jako voják z povolání v létech 1929 až 1954 v Leteckém zkušebním oddělení VTLÚ (Vojenský technický a letecký ústav) v Praze, mimo jiné jako vrchní letecký mechanik. Tam probíhaly letecké zkoušky všech vyrobených prototypů letounů, jakož i příslušného technického zařízení. Proto byly Václavu Hladíkovi známy mnohé podrobnosti, týkající se zkoušeného leteckého materiálu.

V roce 1988 jeho pozornost upoutaly údaje v dostupné literatuře, týkající se letounu B-71. To jej vedlo k sepsání vzpomínek na svou služební cestu v roce 1937, kdy byl jako rotmistr letectva vyslán spolu s tehdejším velitelem Leteckého zkušebního oddělení VTLÚ pplk. let. Karlem Marešem, npor. let. Vladislavem Spurným, zkušebním pilotem, a s npor. let. Oldřichem Škopem z Ministerstva národní obrany (MNO), leteckým pozorovatelem, na zaškolení a přelet prvního letounu Tupolev SB (u nás provozovány jako Avia B-71).

Text: Josef Václavík, Václav Hladík
Foto: sbírky Josefa Václavíka, Karla Poláčka, archiv MZV; kresba Jan Máče

Více se dočtete v časopisu Letectví+kosmonautika 6/2022, který vyšel 1. 6. 2022.

Obsah L+K 6/2022 naleznete - ZDE.

Knižné novinky