RBS-70NG nově ve výzbroji

Rok 2021 se zapíše jako důležitý milník rozvoje českého protiletadlového raketového vojska. V kategorii velmi krátkého dosahu VSHORAD bylo dokončeno přezbrojení ze starých sovětských kompletů 9K35M Strela-10M na moderní švédský systém RBS-70NG. Určen je primárně k podpoře bojových uskupení pozemních sil, využití ale najde také při ochraně důležitých objektů. Jeho uživatelem je 252. protiletadlový raketový oddíl ze Strakonic, který už v červnu s RBS-70NG absolvoval také první ostré střelby na území české republiky.

Součástí Vzdušných sil Armády České republiky je i protiletadlové raketové vojsko. Od roku 2004 jsou jeho výzbroj a personál soustředěny v rámci 25. protiletadlového raketového pluku, vytvořeného původně jako brigáda ve Strakonicích. A zatímco tamní 251. protiletadlový raketový oddíl teprve čeká, až bude moci sovětské komplety 2K12 Kub nahradit izraelským systémem krátkého až středního dosahu SPYDER, v případě 252. oddílu už se nejdůležitější část modernizace podařilo realizovat.

Na začátku dlouhého procesu zahájeného již po roce 2000 byla snaha o zavedení moderního protiletadlového raketového systému kategorie VSHORAD (Very Short Range Air Defence), který by nahradil technologicky zastaralé a překonané sovětské střely S-2M Strela. V úvahu tehdy připadalo šest možností, a to v podobě novější ruské střely 9K38 Igla, její polské varianty Grom, americké FIM-92 Stinger a francouzského kompletu Mistral - ve všech případech s infračerveným navedením, dále pak švédský RBS-70 a britský STARStreak, které využívají metodu navedení po laserovém paprsku.

Text: Tomáš Soušek
Foto: autor, Jan Čadil, AČR, VTÚ

Více se dočtete v Ročence Vzdušných sil Armády České republiky 2021, která vyšla 17. září 2021.

Obsah ročenky naleznete - ZDE.

Knižné novinky