Previerka pohotovosti síl v plrb Nitra

V súlade s plánom veliteľstva vzdušných síl bola od 6. do 9. septembra 2021 vykonaná previerka uvedenia protilietadlovej raketovej brigády Nitra (plrb) do bojovej pohotovosti stupňa červený. Previerku vykonala 13-členná skupina na čele s veliteľom previerkového tímu plukovníkom Vladimírom Jaklovským.  

Nitrianska brigáda simulovala situáciu narušenia bezpečnosti v štátoch strednej a východnej Európy. Vnútroštátny prevrat v susednej krajine a porušenie medzinárodného práva, za ktorými stojí extrémistická politicko-vojenská Aliancia, mal za následok nárast napätia v pohraničných oblastiach. Rovnako bol zaznamenaný rozsiahly kybernetický útok proti slovenskej priemyselnej infraštruktúre a tým došlo k ohrozeniu národnej bezpečnosti SR. Vytvorila sa situácia, ktorá postupne smeruje k ozbrojenému konfliktu.                                                                      

Nácvik vyhlásenia stavu Bojovej pohotovosti je prípravou jednotiek na všeobecnú mobilizáciu v prípade vojnového konfliktu. Cieľom vykonania previerky bolo v plnom rozsahu preveriť stav spracovania dokumentácie a tiež praktickú činnosť plrb v oblastiach operačná pripravenosť, pohotovosť a doplňovanie, bojová pohotovosť a mobilizácia, opatrenia na ochranu síl a reálnosť uzatvorených súčinnostných dohovorov plrb s ostatnými zložkami OS SR. Táto fiktívna situácia poslúžila pre nácvik uvedenia jednotiek brigády do stavu pohotovosti a prijatia opatrení na ochranu vlastných síl. Správnosť celého procesu kontrolovali príslušníci previerkového tímu z oblasti pohotovosti a bojovej pohotovosti a mobilizácie. Počas trojdňového nácviku si brigáda komplexne precvičila proces prijímania záloh – osôb, vozidiel a pracovných strojov. Preverovaná bola aj správnosť postupov pri podávaní informácií medzi všetkými stupňami velenia s prísnym dodržiavaním tomu stanovených časových noriem. Činnosť preverovaného subjektu prebehla v zmysle platných metodík a smernice o vykonávaní previerok pripravenosti.                                                                                                            

Celoročná príprava brigády v tejto oblasti, priniesla pozitívne hodnotenie previerky od nadriadeného stupňa a príslušníci plrb si tak overili pripravenosť na hlavné mobilizačné cvičenie „Nitra 2021“, ktorého cieľom bude plnenie úloh po vyhlásení mobilizácie.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: por. Mgr. et Mgr. Mária Vilímková, Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky