Tým UO získal „Innovation Award“

v mezinárodní soutěži dronů v Káhiře


Ve dnech 7. až 12. 8. 2021 se v egyptské Káhiře pod záštitou vojenské vysoké školy Military Technical College konalo finále již 5. ročníku mezinárodní soutěže Unmanned Aerial Vehicle Competition.

Této soutěže se zúčastnilo celkem osm týmů, přičemž čtyři týmy se zúčastnili finále v místě konání soutěže. Mezi nimi byl i tým Univerzity obrany tvořený sedmi studenty Fakulty vojenských technologií, jmenovitě rtn. Marek Maňák, rtn. Tomáš Jurák, Vojtěch Zůbek, Radek Vala, Tomáš Jiříček, Doan Ngoc Hai a Nguyen Van Phi, doprovázený učiteli, mjr. Ing. Radkem Bystřickým, Ph.D. a Ing. Jakubem Hnidkou, Ph.D.

Cílem soutěže bylo zkonstruovat dron, který bude schopný plnit tři zadané mise. Mise 1 byla zaměřena na průzkumné schopnosti dronu v podobě prohledání definovaného území, určování polohy cílů a specifikování, zda se jedná o vlastní nebo cizí cíl. Během mise 2 bylo úkolem nalétat v omezeném čase co nejdelší trať. Mise 3 spočívala v doručení břemene shozem z výšky minimálně 50 m na určené pozice. Všechny mise přitom měly být plněny v maximální míře autonomně, tedy bez zásahu člověka.

Tým UO zkonstruoval pro účely soutěže kvadrokoptéru. Sestrojený dron již během prvního dne soutěže vyvolal velký ohlas svou konstrukční vyspělostí, která byla podložena výpočty a doplněním celé řady „vychytávek", které překvapily i samotné porotce. Za nejinovativnější konstrukci získal tým UO ocenění „Innovation Award".

Samotné letové testy už ale nebyly pro tým UO tak příznivé, a to především z důvodu počasí. V Káhiře panoval silný nárazový vítr, který způsobil pád dronů několika týmů včetně UO. Bohužel pro tým UO došlo k takovému poškození, které již nebylo možné na místě opravit a dokončit všechny mise.

I přesto, že se vše nepodařilo podle plánu, je to pro celý tým UO velmi dobrá a cenná zkušenost, která může být zúročena v dalším studiu i profesním životě. A možná i v dalším ročníku soutěže.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Josef Bajer, Univerzita obrany /r

Knižné novinky