Kontakt

Pracovníci spoločnosti Magnet Press Slovakia a redakcií sú vám k dispozícii. Volajte, píšte alebo navštívte niektorú z našich predajní.

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o.

Obchodný register Okresného súdu v Bratislave, odd. Sro, vložka č.: 5633/B
IČO: 31356958
IČ DPH: SK2020295948

Konateľ spoločnosti:
Dr. Zdeněk Úšela, CSc.

Sídlo spoločnosti:
Šustekova 8, 851 04 Bratislava - Petržalka (pozri na mape)

Poštová adresa:
P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava

 OddelenieTelefónE-mail
Sekretariát 02/67 20 19 11 sekretariat@press.sk
Marketing 02/67 20 19 41 marketing@press.sk
Časopisy/Veľkoobchod 02/67 20 19 21-22 casopisy@press.sk
Predplatné 02/67 20 19 31-33 predplatne@press.sk
Knihy 02/67 20 19 51 knihy@press.sk
Predajňa 02/67 20 19 52-53 predajna@press.sk

Redakcie

ATM, L+K, Modelář, AeroHobby, Hobby Historie

Redakce časopisu Adresa Redakční tým
ATM Baranova 29, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 722 481
E-mail: atm@aeromedia.cz
Michal Zdobinský
šéfredaktor
zdobinsky@aeromedia.cz
    Ján Begala
zástupce šéfredaktora pro Slovensko
begala@press.sk
    Jarmila Xaverová
vedoucí vydání
xaverova@aeromedia.cz
    Dušan Rovenský
redaktor; vydavatelstvo-mps.cz
rovensky@aeromedia.cz
    Tomáš Soušek
redaktor
sousek@aeromedia.cz
Letectví + kosmonautika Baranova 29, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 722 823
E-mail: redakce@aeromedia.cz
Jan Čadil
šéfredaktor; technika
cadil@aeromedia.cz
    Miroslav Balous
zástupce šéfredaktora; historie
balous@aeromedia.cz
    Ján Begala
zástupce šéfredaktora pro Slovensko
begala@press.sk
    Petr Kolmann
civilní letectví
kolmann@aeromedia.cz
    Jiří Kučírek
zpravodajství; vydavatelstvo-mps.cz
kucirek@aeromedia.cz
    Tomáš Soušek
vojenské letectvo
sousek@aeromedia.cz
Modelář Baranova 29, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 710 331
E-mail: modelar@aeromedia.cz
Jindřich Šterbáček
šéfredkator
sterbacek@aeromedia.cz
AeroHobby Baranova 29, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 722 823
E-mail: redakce@aeromedia.cz
Petr Kolmann
šéfredaktor
kolmann@aeromedia.cz
Hobby Historie Baranova 29, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 722 823
E-mail: redakce@aeromedia.cz
Petr Kolmann
šéfredaktor
kolmann@aeromedia.cz

Knižné novinky