Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Otvorenie Vyhliadkovej veže na Dukle

Vážení návštevníci, s radosťou Vám oznamujeme, že po úspešnom ukončení prvej z dvoch etáp komplexnej rekonštrukcie bude od 6. októbra 2021 (od 11.00 hod.) do 17. októbra 2021 Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) znova sprístupnená v bežných otváracích dobách.

Čítať ďalej
  • 05.10. 2021
  • VHÚ Bratislava

Atentát 80: Londýnská reakce

a první příprava operace Anthropoid


Svobodný svět i československý exil byl Heydrichovým nástupem překvapen a zasažen. Exil mohl reagovat na vyhlášení stanného práva a následné represálie jen omezeným způsobem.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2021
  • VHÚ Praha

77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Dňa 6. októbra 2021 si na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku slávnostným spôsobom pripomenieme už 77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, ako aj Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2021
  • VHÚ Bratislava

Aktivity VHÚ Bratislava spojené so

77. výročím Karpatsko-duklianskej operácie


V dňoch 5. a 6. októbra 2021 si za sprísnených hygienicko-epidemiologických a bezpečnostných opatrení prijatých v súvislosti so šírením sa ochorenia Covid-19 a za prítomnosti výrazne obmedzeného počtu pozvaných hostí, pripomenieme na pietnych miestach na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky, už 77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie (ďalej „KDO") a zároveň aj Deň hrdinov KDO.

Čítať ďalej
  • 04.10. 2021
  • VHÚ Bratislava

V Náměšti slaví dva významné milníky

Ve čtvrtek 30. září 2021 se uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Konal se u příležitosti dvou významných jubileí: 65. výročí založení leteckých útvarů posádky Náměšť nad Oslavou a dvacetiletého působení jednotky předsunutých leteckých návodčích v Armádě České republiky.

Čítať ďalej
  • 01.10. 2021
  • 22. zVrL

Knižné novinky