Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Zimní strasti hloubkového průzkumu

Mezi málo známé kapitoly z historie čs. jednotek na východní frontě v letech 2. světové války patří akce hloubkového průzkumu 1. čs. armádního sboru na Slovensku. Tento úkol plnila Rota ZU, podřízená 2. (zpravodajskému) oddělení sboru, kterému velel štábní kapitán František Sedláček.

Čítať ďalej
  • 16.02. 2017
  • VHÚ Praha

Komise tradic a symboliky v uplynulém roce

Jednou z významných aktivit Vojenského historického ústavu Praha je také činnost Komise vojenských tradic a symboliky. Komise působí jako poradní orgán ředitele VHÚ v oblasti vojenské symboliky a v průběhu uplynulého roku 2016 plnila úkoly tvůrčí a konzultační povahy ve všech hlavních oblastech své činnosti - ve faleristice, vexilologii a znakotvorbě.

Čítať ďalej
  • 14.02. 2017
  • VHÚ Praha

Americká pomoc Československu po roce 1945

Vzhledem k tomu, že hlavní válečné operace v letech druhé světové války se vyhnuly území Československa, uchovala si země svou průmyslovou vyspělost. Bezohledná exploatace čs. ekonomiky nacistickým Německem a osvobozovací boje však přesto způsobily ekonomice velké ztráty odhadované na téměř 350 miliard Kčs. Vzdor tomu mělo československé hospodářství po roce 1945 lepší výchozí pozice než většina evropských zemí zatažených do války.

Čítať ďalej
  • 02.02. 2017
  • VHÚ Praha

Vojenští přidělenci v Armádním muzeu Žižkov

Armádní muzeum Žižkov navštěvují nejen příznivci vojenské historie z řad široké veřejnosti, ale také mnozí odborníci, rovněž tak jedinci a skupiny z řad profesionální vojáků. To byl případ i nedávné návštěvy zahraničních vojenských a leteckých přidělenců působících v České republice.

Čítať ďalej
  • 27.01. 2017
  • VHÚ Praha

Knižné novinky