Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Podpořte vojáky a válečné veterány

přispěním do tradiční sbírky


Už posedmé vyhlašuje Vojenský fond solidarity sbírku ke Dni válečných veteránů. Probíhat bude od 25. října do 19. listopadu a zapojit se mohou jak vojáci a civilní zaměstnanci resortu obrany, tak široká veřejnost.

Čítať ďalej
  • 26.10. 2021
  • Armáda ČR

MO SR si pripomenulo Medzinárodný deň OSN

Uplynulé 76. výročie vzniku Organizácie spojených národov, ktoré je zároveň Medzinárodným dňom OSN, si predstavitelia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR pripomenuli slávnostným nástupom v priestoroch ženijného práporu Sereď.

Čítať ďalej
  • 26.10. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Před sto léty, 24. října 1921,

Československo mobilizovalo


Mobilizace branné moci je kritickou zkouškou pohotovosti státu a jeho společnosti. Československo k tomuto krajnímu kroku přistoupilo na sklonku října 1921 v situaci, kdy se cítilo bezprostředně ohroženo návratem ex-císaře Karla Habsburského k moci v sousedním Maďarsku.

Čítať ďalej
  • 25.10. 2021
  • VHÚ Praha

Do Košíc zavítal Airbus spoločnosti Israir

Dopravné lietadlá, ktorých poznávacia značka sa začína prefixom 4X, sú pomerne zriedkavým návštevníkom na košickom letisku. Pripomeňme, že prefix – obvykle jeden alebo dva znaky (písmeno alebo číslica) na začiatku poznávacej značky – určuje krajinu, v ktorej je lietadlo registrované. Vyššie spomenutým prefixom 4X sa začínajú poznávacie značky civilných lietadiel, registrovaných v Izraeli. A práve Letisko Košice nedávno navštívilo dopravné lietadlo s izraelskou značkou 4X-ABS.

Čítať ďalej
  • 22.10. 2021
  • Radomír Mlýnek

Výročie narodenia Juraja Langsfelda

Rozkazom Prezidenta Slovenskej republiky z 10. januára 2017 bol vojenskému útvaru 1037 (Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin) zapožičaný čestný názov „Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Juraja Langsfelda“.

Čítať ďalej
  • 21.10. 2021
  • ZaVaMD

Knižné novinky