Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenskí múzejníci na Domaši

Dňa 21. augusta 2021 sa v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá, kataster obce Kvakovce, uskutočnilo podujatie „Na obzore... boje na Ondave“, ktorého cieľom bolo priblížiť návštevníkom boje na Ondave v roku 1944, Slovenské národné povstanie a Karpatsko-dukliansku operáciu. Organizátorom podujatia boli organizácia Randal agency s.r.o., Prešovský klub vojenskej histórie Dukla a obec Kvakovce s finančnou podporou Ministerstva obrany SR.

Čítať ďalej
  • 24.08. 2021
  • VHÚ Bratislava

150. výročie narodenia Štefana Baniča

V piatok 20. augusta v Smoleniciach pri Pamätníku Štefana Baniča zorganizoval Klub vojenských výsadkárov spomienkový akt pri príležitosti 150. výročia narodenia slovenského vynálezcu funkčného padáka.

Čítať ďalej
  • 24.08. 2021
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Památku padlých ze srpna 1968

uctili politici, armáda i veřejnost


Oběti padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy si dnes připomněla veřejnost i vysocí představitelé státu. Před budovou Českého rozhlasu se konal pietní akt, kterého se za resort obrany zúčastnili náměstek ministra obrany Vladimír Müller a ředitel sekce logistiky Ministerstva obrany generálmajor Štefan Muránský.

Čítať ďalej
  • 23.08. 2021
  • Ministerstvo obrany ČR

Vojenská intervencia v auguste 1968

Súvislosti a dôsledky


Vojenské aspekty predmetnej historickej udalosti aj dnes predstavujú pomerne veľkú neznámu a často sú laickej verejnosti interpretované skreslene. Experiment z roku 1968 sa v súčasnosti hodnotí ako pokus o začatie premeny byrokratického mocenského systému miernou „reformou zhora“.

Čítať ďalej
  • 20.08. 2021
  • VHÚ Bratislava

Renovace unikátního vrtulníku SM-2

Další unikátní exponát z muzejních sbírek kbelského leteckého muzea Vojenského historického ústavu čeká náročná oprava. Renovaci vrtulníku SM-2 poznávací značky OK-RUV provedou zaměstnanci závodu letadel státního podniku LOM Praha.

Čítať ďalej
  • 18.08. 2021
  • LOM Praha

Knižné novinky