Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Pařížská smlouva 1990,

zapomenutá revoluce evropského odzbrojení


Málokdo si dnes uvědomuje důležitost mnohostranné smlouvy, která byla podepsána v Paříži před třiceti léty, 19. listopadu 1990.

Čítať ďalej
  • 19.11. 2020
  • VHÚ Praha

Přehledně a souhrnně: čeští vojáci

v novodobých zahraničních operacích


Jednou z klíčových rolí Armády České republiky je v současnosti působení v zahraničních operacích. Po roce 1990 se činnost českých vojáků mimo naše území zásadním způsobem rozšířila a do dnešních dní působili příslušníci AČR v třech desítkách zemí celého světa.

Čítať ďalej
  • 16.11. 2020
  • VHÚ Praha

Trnitá cesta českých vojáků

z vládního vojska k Titovi


Nejprve se němečtí okupanti pokusili zbavit českého protektorátního vládního vojska koncem května 1944 odsunem ke strážní službě na železnicích v severní Itálii.

Čítať ďalej
  • 11.11. 2020
  • VHÚ Praha

Knižné novinky