Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vozidlo prívesné valníkové PAJ 1-V

Podvozok jednonápravového automobilového prívesu s nosnosťou 1 tona (skrátene PAJ 1) je bezmotorovým automobilovým prívesom, ktorý bol skonštruovaný pre rôzne špeciálne nadstavby ťahané za nákladným automobilom v teréne a po všetkých typoch ciest. Valníková verzia, označovaná tiež PAJ 1-V, je vybavená drevenými valníkovými bočnicami. Typ P 1-V.p bol navyše vybavený kovovými oblúkmi a prekrytý plachtou.

Čítať ďalej
  • 03.02. 2022
  • VHÚ Bratislava

Cesty Pohraniční stráže

od vnitra k vojákům a zase zpátky


Ostraha státní hranice byla v létech 1945 až 1989 doménou především ministerstva vnitra. Přesto existovala krátká perioda, kdy tomu tak nebylo. Před 56 léty se stala Pohraniční stráž součástí Ministerstva národní obrany a přesně před padesáti léty se naopak Pohraniční stráž vrátila do resortu ministerstva vnitra.

Čítať ďalej
  • 01.02. 2022
  • VHÚ Praha

Genpor. v. v. Jaroslav Klemeš

- 100. výročie narodenia


Dňa 31. januára 2022 si pripomíname 100. výročie narodenia genpor. v. v. Jaroslava Klemeša, ktorý nás naveky opustil dňa 7. augusta 2017 ako posledný žijúci parašutista, ktorý bol počas druhej svetovej vojny vycvičený vo Veľkej Británii a vysadený na území Protektorátu Čechy a Morava.

Čítať ďalej
  • 31.01. 2022
  • VHÚ Bratislava

Dětský vrtulník v barvách „lomáckého“ CLV

Za podpory Ministerstva kultury vybudovalo Letecké muzeum v Kunovicích edukativní interaktivní zónu pro malé návštěvníky. Součástí této zóny je i vrtulník OK-LOM v kamufláži Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha.

Čítať ďalej
  • 28.01. 2022
  • LOM Praha

Atentát 80: Leden 1942

– sokolové proti Heydrichovi


Leden roku 1942 byl klíčovým měsícem pro celkový úspěch operace Anthropoid. Krátce po seskoku se Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi podařilo navázat kontakt s domácím odbojem, a to nejen na plánovaných adresách, které znali z Londýna. Již během prvních dnů v protektorátu tak získali zázemí, které jim umožnilo splnit jejich úkol.

Čítať ďalej
  • 28.01. 2022
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky