Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský fond solidarity finančně podpořil

11 rodin a 22 nezaopatřených dětí


V průběhu loňského roku byla klientům fondu poskytnuta finanční podpora v celkové výši 948 500 Kč. Z toho částka ve výši 521 700 Kč putovala na pomoc 11 vojákům a jejich rodinám v těžké životní situaci. Dalších 426 800 Kč bylo rozděleno o Vánocích mezi 22 nezaopatřených dětí, které přišly o jednoho z rodičů při plnění služebních povinností doma nebo v zahraničí. Činnost Vojenského fondu solidarity za rok 2021 zhodnotila ve čtvrtek 15. září v Domě armády Praha předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Čítať ďalej
  • 15.09. 2022
  • Armáda ČR

Pamätná medaila Rádu SNP

Rád Slovenského národného povstania (SNP) bol založený nariadením Slovenskej národnej rady (SNR) č. 102/1945 Zbierky nariadení SNR zo dňa 23. augusta 1945. Na základe tohto nariadenia bol určený tým československým občanom, ktorí sa významným spôsobom zúčastnili odboja proti nemeckým okupantom počas SNP a preukázali v ňom vynikajúce bojové, veliteľské a organizačné schopnosti, a to aj za cenu ohrozenia, resp. straty vlastného života.

Čítať ďalej
  • 14.09. 2022
  • VHÚ Bratislava

Cestou 1. československého armádního sboru

V prostorech foyer Společenského klubu Kasárna Dědice, dostupném i veřejnosti, je od pondělí 12. září 2022 možné navštívit interaktivní výstavu „Cestou 1. československého armádního sboru“. Expozice bude přístupná veřejnosti až do konce září. Garantem výstav je Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Vznik výstavy a její putování podpořilo Ministerstvo obrany ČR. Autorkou a odborným garantem výstavy je Mgr. Dagmar Martinková, Ph.D.

Čítať ďalej
  • 14.09. 2022
  • VeV-VA

VHÚ Bratislava na 47. kongrese ICMH

– medzinárodnej komisie pre vojenské dejiny


V dňoch 28. augusta až 2. septembra 2022 sa v Poľskej republike konal už 47. ročník medzinárodnej komisie pre vojenské dejiny (ICMH). Ústrednou témou tohtoročného kongresu bola problematika obrany štátnych hraníc v histórii. Podujatie organizované poľskou komisiou pre vojenské dejiny sa konalo v mestách Wrocław a Opole.

Čítať ďalej
  • 14.09. 2022
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky