Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Výstava Boj a utrpenie

– Poľskí občania počas 2. svetovej vojny


Dňa 22. novembra 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutoční vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny“.

Čítať ďalej
  • 21.11. 2019
  • VHÚ Bratislava

100. narodeniny veteránky Eleny Kotočovej

Minister obrany SR Peter Gajdoš včera v obci Selce navštívil účastníčku národného boja za oslobodenie a vojnovú veteránku Elenu Kotočovú pri príležitosti jej 100. narodenín, ktoré oslávila minulý mesiac. Zároveň ju ocenil pamätnou medailou k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny.

Čítať ďalej
  • 21.11. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Vzácna návšteva vo VHM Piešťany

Dňa 13. novembra 2019 navštívil Vojenské historické múzeum v Piešťanoch J. E. Andy John Garth, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike. Jeho sprievod tvorili vojenský pridelenec obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike plk. David Catmur, ako aj ďalší zamestnanci veľvyslanectva.

Čítať ďalej
  • 20.11. 2019
  • VHÚ Bratislava

Restaurování bronzové plastiky sv. Václava

Ve fondu sochařského umění, který je součástí sbírek Vojenského historického ústavu Praha, se nachází bronzová solitérní postava sv. Václava na mramorovém podstavci. Předlohou se zřejmě stala kamenná socha z katedrály sv. Víta v Praze. Podobné plastiky v období první republiky dotvářely prostředí pracoven významných osobností.

Čítať ďalej
  • 19.11. 2019
  • VHÚ Praha

Představitelé vysokých škol a studenti

si v Ruzyni připomněli události roku 1939


V Kasárnách 17. listopadu v Praze - Ruzyni si dnes lidé připomněli uzavření vysokých škol nacisty a další události, které se nejen na tomto místě odehrály před 80 léty. Vzpomínalo se i na začátek pádu komunistické totality před 30 léty.

Čítať ďalej
  • 15.11. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky