Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Militarizace ekonomiky z počátku 50. let

a její dopad na československé hospodářství


Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní plánovací úřad řešit řadu problémů spojených s redukcí zbrojní výroby a omezením výstavby zbrojních závodů.

Čítať ďalej
  • 14.01. 2021
  • VHÚ Praha

Návrat radiolokátoru do lešanského depozitáře

Do lešanského Vojenského technického muzea se po rekonstrukci vrátil radiolokátor Freya. Jeho opravu provedli zaměstnanci úseku speciální výroby odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov.

Čítať ďalej
  • 12.01. 2021
  • Vojenský technický ústav

Vojenský historický ústav k Vám domov LXXXV.

7,92mm československá pechotná puška vzor 24


Československá pechotná puška vzor 24 kalibru 7,92 mm predstavovala vo svojom čase bezpochyby jeden z najvýraznejších symbolov vojaka armády prvej Československej republiky.

Čítať ďalej
  • 11.01. 2021
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky