Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Ani vídeňská arbitráž nebyla řešením…

Pokračováním pro Evropu ostudného a pro demokratické Československo potupného a zničujícího mnichovského procesu ze září 1938 se stala tzv. Vídeňská arbitráž z 2. listopadu 1938. Tehdy bylo ve vídeňském Belvederu ukončeno arbitrážní jednání o maďarsko-československé hranici.

Čítať ďalej
  • 17.12. 2018
  • VHÚ Praha

Venkovní proměna kbelského DC-3

Zájem médií i veřejnosti o zrekonstruovaný legendární transportní letoun Douglas DC-3, který předal Vojenský technický ústav, s. p. (VTÚ) do muzejních sbírek Vojenského historického ústavu Praha a jehož repasi mimo jiné psal časopis Letectví a kosmonautika, neustává.

Čítať ďalej
  • 13.12. 2018
  • Vojenský technický ústav

Výstava „Legionári – naši hrdinovia

Veľkej vojny 1914 – 1918“ v Belgicku


Národní predstavitelia Slovenskej republiky a Českej republiky pri Najvyššom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v belgickom Mons dňa 14. novembra 2018 zorganizovali pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov slávnostnú recepciu.

Čítať ďalej
  • 13.12. 2018
  • VHÚ Bratislava

Gentleman´s Club genmjr. Emila Bočka

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se v prostorech hangáru oprav letecké techniky 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou uskutečnil vánoční koncert v podání přerovské hudební skupiny Arrhythmia. Slavnostního večera se zúčastnila i řada vzácných hostů.

Čítať ďalej
  • 12.12. 2018
  • 22. zVrL

Výročie Úradu logistického zabezpečenia OS SR

Dňa 7. decembra 2018 sa uskutočnilo v Posádkovom klube Trenčín slávnostné zhromaždenie príslušníkov Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR (ďalej úrad) pri príležitosti 5 výročia existencie úradu, ktorý vznikol v štruktúrach Ozbrojených síl SR dňa 1. januára 2014.

Čítať ďalej
  • 12.12. 2018
  • ÚLZ

Knižné novinky