Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský historický ústav k Vám domov LXIII.

Najrozšírenejšia nemecká karabína


Karabína Mauser 98k (výrobné číslo 5240), vyrobená v roku 1939 je súčasťou zbierky Vojenského historického múzea vo Svidníku. Spoločne s ďalšími zbraňami ju múzeum získalo od Správy Verejnej bezpečnosti Košice v roku 1969. Zbraň pochádzala z ilegálnej držby a pôvodne bola určená do šrotu.

Čítať ďalej
  • 11.08. 2020
  • VHÚ Bratislava

Príslušníci OS SR poskytli múzejníkom

neoceniteľnú pomoc


V uplynulom mesiaci sa po prestávke spôsobenej prijatými opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid-19 opäť začala technická pomoc profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v prospech múzejného pracoviska Vojenského historického ústavu Bratislava.

Čítať ďalej
  • 11.08. 2020
  • VHÚ Bratislava

Výcvikové filmy pro tankové vojsko

Československé lidové armády


Důležitou součástí filmové tvorby Československého armádního filmu (ČAF) byla výroba výcvikových filmů pro potřebu různých složek Československé lidové armády. Právě tím se ČAF odlišoval od ostatních filmových studií tehdejšího Československa.

Čítať ďalej
  • 11.08. 2020
  • VHÚ Praha

Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny

1914 – 1918


Dňa 24. júla 2020 bola v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (ďalej VHÚ – Mo Svidník VHM) inštalovaná dočasná výstava s názvom Legionári: Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918, ktorej autorom je riaditeľ VHÚ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Čítať ďalej
  • 11.08. 2020
  • VHÚ Bratislava

Dvakrát o vojenské diplomacii meziválečného období

Vojenská zahraniční služba, tedy oficiální diplomatická reprezentace vlastní armády v cizích zemích, je bezpochyby vrcholovým oborem. Na ty, kteří v něm působili, kladl vždy nejvyšší a všestranné nároky. Meziválečné Československo reprezentovali za hranicemi vynikající vojenští profesionálové ve funkcích vojenských atašé.

Čítať ďalej
  • 11.08. 2020
  • VHÚ Praha

Knižné novinky