Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Zrod Československej republiky v roku 1918

Vznik Československej republiky na troskách habsburskej monarchie v roku 1918 predstavuje kľúčový moment v moderných dejinách Slovenska. Týmto štátoprávnym aktom boli vytvorené priaznivé podmienky na všestranný a dovtedy nepoznaný civilizačný vzostup Slovákov. Slovenský národ sa v konštituovanom štáte stal národom štátotvorným, pričom táto kvalitatívna zmena mala mimoriadne pozitívny vplyv na rozvoj slovenského školstva, vedy, kultúry a ďalších oblastí spoločenského života.

Čítať ďalej
  • 24.10. 2018
  • VHÚ Bratislava

Vojenskí múzejníci prispeli k oslavám

100. výročia vzniku Československa


Vojenský historický ústav Bratislava od začiatku roka 2018, v ktorom si pripomíname významné historické výročia, pripravil niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských aktivít určených pre širokú veřejnost.

Čítať ďalej
  • 19.10. 2018
  • VHÚ Bratislava

Výstava 100 let armády

před Generálním štábem v Praze 6


Při příležitosti blížícího se 100. výročí založení Československé republiky byla ve čtvrtek 18. října slavnostně zahájena výstava věnovaná sto letům existence naší armády. Výstavu připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Generálním štábem Armády České republiky, v úvodu výstavy hovořil i náčelník Generálního štábu AČR, generálporučík Aleš Opata.

Čítať ďalej
  • 18.10. 2018
  • VHÚ Praha

Výstava ve Staré aerovce

přibližuje historii firmy Letov


Ve velkém hangáru v areálu Staré aerovky v Praze Letňanech, kde má stálou expozici Letecké muzeum Kbely, byla otevřena speciální výstava mapující sto let existence letecké firmy Letov. Výstavu pořádá Vojenský historický ústav Praha a společnost Latécoère, která po roce 2000 převzala někdejší výrobní závody Letovu.

Čítať ďalej
  • 17.10. 2018
  • VHÚ Praha

Slávnostný nástup na veliteľstve VzS OS SR

Slávnostným nástupom pod vedením náčelníka štábu veliteľstva vzdušných síl plukovníka Pavla Tökölyho si profesionálni vojaci a zamestnanci uctili dňa 15. októbra 2018 pamiatku obetí Karpatsko-duklianskej operácie.

Čítať ďalej
  • 17.10. 2018
  • Vzdušné sily OS SR

Knižné novinky