Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

První německé nálety na Londýn

za první světové války


Hrůzy strategického bombardování obytných čtvrtí jsou v obecném povědomí spojeny především s druhou světovou válkou a Göringovou Luftwaffe. Guernica Legie Condor, nálet na Rotterdam, Bitva o Británii, Goebbelsův termín „Coventrizace“ zasely obrazný vítr, v Hamburku, Berlíně a Drážďanech pak Němci sklidili bouři.

Čítať ďalej
  • 05.06. 2020
  • VHÚ Praha

76. výročie spojeneckej operácie Overlord

Deň, keď v éteri zazneli verše z básne „Chanson d'automne“


Dňa 6. júna 2020 si pripomenieme už 76. výročie začiatku kombinovanej spojeneckej operácie „Overlord“, ktorá významným spôsobom ovplyvnila priebeh a výsledky 2. svetovej vojny.

Čítať ďalej
  • 05.06. 2020
  • VHÚ Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov XLI.

Čs. pozemné vojsko vo Veľkej Británii


Pred takmer osemdesiatimi rokmi, 12. 8. 1940, v anglickom Cholmondeley, vznikla 1. čs. zmiešaná brigáda pod velením brig. gen. Bedřicha Neumanna (krycie meno Bohuš Miroslav).

Čítať ďalej
  • 05.06. 2020
  • VHÚ Bratislava

100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

Trianonská mierová zmluva bola zmluva, ktorá riešila hranice maďarského štátu, ktorý bol jedným z nástupníckych štátov po rozpade Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne. Bola podpísaná 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon vo Versailles vo Francúzsku.

Čítať ďalej
  • 05.06. 2020
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov XL.

Vojenské stravovanie


Kuchári a zásobovači partizánskeho oddielu Jána Reptu v čase Slovenského národného povstania 1944. Aj tento zaujímavý záber nám umožňuje lepšie vnímať každodennosť partizánskeho hnutia vo chvíľach oddychu, teda keď sa nebojovalo, alebo sa oddiel nepresúval.

Čítať ďalej
  • 05.06. 2020
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky