Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský historický ústav k Vám domov XLIV.

Divízny generál Mikuláš Markus


Narodil sa 27. júna 1897 v Málinci, okres Lučenec, v rodine maloobchodníka Mórica a Anny, rodenej Gažovej. Ľudovú školu navštevoval v Málinci a v rokoch 1907 – 1915 študoval vo Vyššej štátnej reálke v Kremnici, kde 6. júna 1916 zmaturoval.

Čítať ďalej
  • 16.06. 2020
  • VHÚ Bratislava

Pietna spomienka na americké a britské obete

Slovenského národného povstania


Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer si včera v obci Polomka pri pamätníku obetí USA a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SNP spolu s americkou veľvyslankyňou Bridget Brinkovou, zástupcom britského veľvyslanca Andrewom Wellsom, ako aj s predstaviteľmi Ozbrojených síl SR a diplomatických zborov uctili pamiatku a vzdali hold americkým a britským vojakom, ktorí prišli o život pri oslobodzovaní Slovenska počas Slovenského národného povstania.

Čítať ďalej
  • 16.06. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Vojenský fond solidarity vyhlašuje

3. ročník fotografické soutěže


Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brig.gen. Lenka Šmerdová vyhlašuje pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR arm.gen. Aleše Opaty 3. ročník fotografické soutěže na téma „Vojáci pomáhají".

Čítať ďalej
  • 12.06. 2020
  • Vojenský fond solidarity

Vojenský historický ústav k Vám domov XLIII.

12. čs. strelecký pluk gen. M. R. Štefánika


Politické pomery v Rusku sa na konci roka 1917 radikálne menili. V neistom revolučnom prostredí dochádza k doformovaniu 1. čs. armádneho zboru, ktorý bol operačne podriadený ruskému veleniu a politicky podliehal Čs. národnej rade v Paríži.

Čítať ďalej
  • 11.06. 2020
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky