Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský historický ústav k Vám domov XXXVII.

1. československá pešia divízia vo Francúzsku


Najviac českých a slovenských emigrantov, odhodlaných zapojiť sa do zahraničného odboja, sa v druhej polovici roka 1939 sústredilo vo Francúzsku, kde perspektívu výstavby československého vojska umocňovala prítomnosť značného množstva krajanov.

Čítať ďalej
  • 29.05. 2020
  • VHÚ Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov XXXVI.

Vojenské stravovanie


Šálky na jedlo a príbor patrili k základným a zároveň najdôležitejším výstrojným súčiastkam jednotlivca každej armády. Slovenskými vojakmi obľúbené nosenie lyžíc za sárou obuvi alebo v záhybe ovinovačiek (gamaší) je predbežne fotograficky dokumentované do obdobia druhej svetovej vojny. Napriek tomu je možné, že ide o oveľa starší obyčaj všeobecne.

Čítať ďalej
  • 29.05. 2020
  • VHÚ Bratislava

Freya prochází opravami ve VTÚ

Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově, to nejsou jenom služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti pozemní techniky Armády ČR nebo složek ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému.

Čítať ďalej
  • 28.05. 2020
  • Vojenský technický ústav

Vojenský historický ústav k Vám domov XXXV.

Kríž a medaila


Medzi prvé právne úkony po vzniku Československa patrilo prijatie zákona č. 61/1918 z 10. decembra 1918, ktorým sa zrušili šľachtické tituly a rady, ale aj väčšina vyznamenaní rakúsko-uhorskej monarchie.

Čítať ďalej
  • 28.05. 2020
  • VHÚ Bratislava

Zahraničná návšteva v expozícii

Vojenského historického múzea v Piešťanoch


Dňa 27. mája 2020, v deň 78. navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch pán Andrew Wells, zástupca veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike a pplk. Gregory Christiansen, letecký pridelenec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.

Čítať ďalej
  • 28.05. 2020
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky