Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Prezident Ludvík Svoboda ve Kbelích

Před padesáti lety, dne 10. prosince 1968, navštívil tehdejší prezident Československé socialistické republiky armádní generál Ludvík Svoboda Leteckou výstavu k 50. výročí čs. letectví.

Čítať ďalej
  • 10.12. 2018
  • VHÚ Praha

Historie Hradní stráže se začala psát před sto let

V pátek 7. prosince oslavila Hradní stráž 100. výročí od svého vzniku. Na pět set jejích příslušníků si výročí připomnělo slavnostním nástupem na III. nádvoří Pražského hradu. Slavnostního ceremoniálu se spolu s čestnými a dalšími významnými hosty zúčastnil i prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil Miloš Zeman.

Čítať ďalej
  • 10.12. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Tři měsíce, 24 měst, stovky tisíc návštěvníků

Unikátní výstava Akademie věd ČR Republika československá 1918 – 1939, probíhající od 3. září do 29. listopadu ve 24 městech České republiky, ukončila své putování. Výstava vznikla ve spolupráci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se Střediskem společných činností AV ČR a nevšední formou přiblížila statisícům lidí vznik a vývoj Československé republiky od samého počátku do jejího zániku před druhou světovou válkou. Kromě připomenutí důležitých historických událostí v návštěvnících vyvolala i řadu emocí.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2018
  • Asiana

Knižné novinky